W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Archiwa

Zostaliśmy wyróżnieni przez magazyn FOCUS Special!

Otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Top Tax Advisory Office w dziedzinie międzynarodowego doradztwa podatkowego. Jest to dla nas bardzo cenne wyróżńienie, ponieważ w tym rankingu profesjonaliści polecają profesjonalistów. Dzięki opiniom doradców podatkowych tytuł ten otrzymaliśmy w latach 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz w bieżącym roku.

Zostaliśmy również nagrodzeni przez Brandeins GmbH, Instytut Badań Rynku w Hamburgu, w takich kategoriach jak egzekwowanie prawa administracyjnego, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, audyt oraz międzynarodowe doradztwo podatkowe.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego zespołu. Bardzo dziękujemy za docenienie naszej pracy!

Uprzednie porozumienia cenowe APA

Uprzednie porozumienia cenowe są rodzajem umowy z szefem Krajowej Administracji Skarbowej, w której uzgodniono, że kwota i sposób obliczenia ceny stosowanej w transakcjach pomiędzy spółkami grupy będzie odpowiadała cenie rynkowej. Przepisy regulujące otrzymanie umowy ulegają nowelizacji, co oznacza następujące zmiany:

• uproszczona procedura ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe;

• możliwość złożenia wniosku przez zagraniczną firmę planującą rozpoczęcie działalności w Polsce;

• ograniczenie warunków niedopuszczalności uzyskania APA;

• ujednolicenie danych zawartych w aplikacji tak, aby zakres aplikacji był zgodny z danymi zawartymi w dokumentacji plików lokalnych.

Otrzymanie APA daje podatnikom pewność, że warunki transakcji nie zostaną zakwestionowane przez organ podatkowy.

Chętnie pomożemy Państwu w uzyskaniu Uprzedniego Porozumienia Cenowego.

Podatek u źródła - kolejne istotne zmiany od 01.07.2020

Podatek u źródła jest podatkiem, który na ogół jest potrącany przez polskie spółki (płatników podatku) w Polsce w związku z wypłatą na rzecz spółek zagranicznych niektórych świadczeń, w tym wypłatą dywidend (19%), odsetek (pożyczki lub kredytu) lub wynagrodzenia za usługi doradcze (20%). Poprzednie przepisy zezwalały na zwolnienie takich płatności z podatku u źródła w Polsce lub podlegały obniżonej stawce podatku u źródła (np. 5% lub 15%), pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych. Od 01.07.2020 r. obowiązywać będą analogiczne zasady, ale z innymi ważnymi zmianami.

W przypadku, gdy kwota wypłacona na rzecz tego samego podatnika (tj. tej samej spółki zagranicznej) przekroczy w ciągu roku podatkowego 2 000 000,00 PLN, podatnik będzie co do zasady zobowiązany w pierwszej kolejności do pobrania bez zwolnienia podatku u źródła według nieobniżonej polskiej stawki podatku u źródła (co do zasady 19% lub 20%) i zapłacenia go polskiemu urzędowi skarbowemu w przypadku nadwyżki powyżej 2 000 000,00 PLN.

Podatek u źródła może być następnie zgłoszony do zwrotu w ramach specjalnej procedury. Zgodnie z nowymi przepisami, istnieją obecnie dwa sposoby odstąpienia od konieczności pobierania podatku u źródła, tj. uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku u źródła lub złożenie deklaracji przez wszystkich dyrektorów zarządzających podatnika.

Chętnie udzielimy Państwu pomocy w trakcie uzyskiwania korzyści podatkowych.

Biznes kontra koronawirus w Polsce - Webinar w języku niemieckim dnia 8.4.2020

Szanowni Państwo,

w imieniu Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu oraz zespołu Kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze na temat prowadzenia działalności gospodarczej w dobie pandemii koronawirusa.

Webinar w j. niemieckim odbędzie się w środę, 8 kwietnia 2020 roku, o godz. 11.30 na Webinarjam. Spotkanie poprowadzą radca prawny Karolina Barałkiewicz-Sokal i doradca podatkowy Magdalena Stefaniak-Odziemska. Webinar potrwa ok. 45 minut.

W trakcie webinaru zostaną poruszone kwestie obecnie kluczowe dla przedsiębiorców, takie jak m.in:

• stosunki z pracownikami,
• umowy handlowe,
• tarcza antykryzysowa.

Jak dołączyć do webinaru? Osoby chętne prosimy o przesłanie wiadomości na adres: carrieri@vonzanthier.com. Do osób, które wyraziły chęć udziału w spotkaniu, przed jego rozpoczęciem zostaną przesłane odpowiednie linki. Aby dołączyć do webinaru, wystarczy kliknąć w przesłany link.

Serdecznie zapraszamy!

Biznes kontra koronawirus

Szanowni Państwo,

w imieniu Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu oraz zespołu Kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze na temat prowadzenia działalności gospodarczej w dobie pandemii koronawirusa.

Webinar w j. polskim odbędzie się we wtorek, 31 marca 2020 roku, o godz. 11.00 na clickmeeting. Spotkanie poprowadzą radca prawny Karolina Barałkiewicz-Sokal i doradca podatkowy Magdalena Stefaniak-Odziemska. Webinar potrwa ok. 45 minut.

W trakcie webinaru zostaną poruszone kwestie obecnie kluczowe dla przedsiębiorców, takie jak m.in:

• stosunki z pracownikami,
• umowy handlowe,
• tarcza antykryzysowa.

Jak dołączyć do webinaru? Osoby chętne prosimy o przesłanie wiadomości na adres: carrieri@vonzanthier.com. Do osób, które wyraziły chęć udziału w spotkaniu, przed jego rozpoczęciem zostaną przesłane odpowiednie linki. Aby dołączyć do webinaru, wystarczy kliknąć w przesłany link lub zarejestrować się tutaj: vonzanthierdachowski.clickmeeting.pl/business-vs-coronavirus/register.

Serdecznie zapraszamy!

Mechanizm Podzielonej Płatności

Od 01.11.2019 obowiązują nowe zasady dotyczące mechanizmu podzielonej płatności „split payment”. Mechanizm ten polega na tym, że kupujący może przelać na rachunek rozliczeniowy sprzedającego jedynie kwotę netto. Podatek VAT zostaje przelany na specjalny rachunek bankowy VAT. Środki na rachunku bankowym VAT należą do sprzedawcy, ale nie może on nimi swobodnie dysponować. Środki te mogą być wykorzystane w szczególności na uregulowanie zobowiązań podatkowych lub innych zobowiązań publicznoprawnych. Rachunek bankowy VAT jest automatycznie otwierany przez Urząd Skarbowy, ale nie dotyczy to podmiotów zagranicznych, które nie posiadają rachunku bankowego w Polsce.

Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy od 1 stycznia 2020 r. dla transakcji udokumentowanych fakturami wystawionymi na kwotę powyżej 15.000 zł brutto i dotyczących m.in:

• robót budowlanych;
• surowców wtórnych i odpadów;
• urządzeń elektrycznych;
• węgla;
• benzyny silnikowej, olejów napędowych, olejów opałowych i olejów smarowych;
• stali i wyrobów metalowych.

Niezastosowanie się do nowych reguł może skutkować nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego lub poniesieniem odpowiedzialności karno-skarbowej. Na Państwa życzenie chętnie sprawdzimy, czy podlegają Państwo obowiązkowej procedurze zastosowania mechanizmu podzielonej płatności i czy Państwa szablony faktur i procesy płatności są do tego dostosowane.

LEGAL MARKET DAY 2020

Łukasz Dachowski, Partner Zarządzający VON ZANTHIER & SCHULZ w Poznaniu, poprowadzi dyskusję na temat "Czego klienci oczekują od swoich prawników?" podczas konferencji LEGAL MARKET DAY 2020!

LEGAL MARKET DAY 2020 to największa konferencja dla prawników w Polsce. To już jej siódma edycja. W każdej z poprzednich konferencji wzięło udział około 200 prawników. Gościem specjalnym tegorocznej edycji jest światowej sławy specjalista, futurolog z branży prawniczej, prof. Richard Susskind. Łukasz poprowadzi dyskusję wspólnie z Kamilą Bury, LL.M., prof. Michałem Jackowskim i Ryszardem Sową.

W konferencji LEGAL MARKET DAY 2020 weźmie również udział radca prawny i doradca podatkowy z kancelarii ZANTHIER & SCHULZ, Małgorzata Justyńska.

Razem z SEC Consult wypowiadamy wojnę hakerom!

Ataki hakerów na firmy w celu wyłudzenia pieniędzy stają się coraz częstsze i droższe dla firm niemieckich. Postanowiliśmy wnieść swój wkład w walkę przeciwko hakerom i w miarę możliwości zminimalizować straty przedsiębiorstw: dlatego też VON ZANTHIER & SCHULZ od 2 marca 2020 r. współpracuje z odnoszącą sukcesy w całej Europie firmą SEC Consult Deutschland GmbH

SEC Consult oferuje na wypadek hakerskiego ataku szybką pomoc przez całą dobę: w przypadku ataku natychmiast uruchamiane są techniczne środki zaradcze, aby powstrzymać działania hakera i zapobiec dalszym szkodom (tzw. Incident Response). W ramach tzw. analizy kryminalistycznej SEC Consult zabezpiecza ślady przeprowadzającego cyberatak sprawcy na potrzeby ewentualnych dalszych kroków prawnych.

VON ZANTHIER & SCHULZ zapewnia wsparcie prawne SEC Consult w Niemczech, czy to poprzez określenie konieczności sporządzenia wymaganego prawem ochrony danych osobowych raportu o wycieku danych, sprawdzenie możliwości wystąpienia roszczeń regresowych, czy też zarządzanie roszczeniami klientów. Jako środek zapobiegawczy, stawiamy sobie za cel ochronę danych i wdrażamy wymagania DSGVO w danej firmie, co ogranicza możliwości powstania wobec niej roszczeń prawnych.

Biała Lista podatników VAT

Od 01.01.2020 podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania przelewów na rachunek bankowy wskazany w tzw. białej liście, jeżeli kwota faktury przekracza 15.000 zł brutto. Zapłata na rachunek nieujęty w tym wykazie będzie miała następujące konsekwencje:

• wydatki nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych i w ramach podatku dochodowego od osób prawnych,

• nabywca może odpowiadać razem ze sprzedawcą w zakresie zapłaty podatku VAT na niewykazany w wykazie numer rachunku bankowego.

Zwolnienie z tej odpowiedzialności może nastąpić poprzez terminowe (w ciągu 3 dni roboczych od dnia zapłaty) formalne powiadomienie właściwego Urzędu Skarbowego. Zalecamy, aby przed dokonywaniem przelewów sprawdzać dane rachunków bankowych swoich partnerów biznesowych. Szczegóły te można sprawdzić na następującej stronie internetowej: www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Na Państwa życzenie sprawdzimy odpowiednie informacje i w razie potrzeby prześlemy odpowiednie zawiadomienie do Urzędu Skarbowego.

Ulga na złe długi - teraz możliwa także dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

Od 01.01.2020 polscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość zgłoszenia strat z tytułu złych długów, co dotychczas było możliwe tylko dla podatników podatku VAT. Zastosowanie ulgi na złe długi polega na tym, że dochód do opodatkowania może zostać pomniejszony o kwotę niezapłaconej należności. Zastosowanie tej ulgi jest możliwe, gdy:

• dłużnik nie jest w upadłości ani w trakcie postępowania likwidacyjnego w dniu poprzedzającym dzień złożenia zeznania podatkowego,

• upłynęło mniej niż dwa lata od daty wystawienia faktury lub od daty zawarcia umowy, która dokumentuje roszczenie, licząc od końca roku, w którym dokumenty zostały wystawione,

• transakcja handlowa została wystawiona w ramach działalności wierzyciela i dłużnika, a ich dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce,

• termin płatności faktury przypada nie wcześniej niż po 31.12.2019 r.

Na Państwa życzenie możemy przygotować kalkulację ulgi na złe długi w zakresie wymienionych powyżej podatków.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony