Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Doskonalenie kwalifikacji w prawie informatycznym

Jolanta Krzemińska poszerza swoje kwalifikacje w zakresie prawa informatycznego. Na początku lipca wzięła udział w szkoleniu z zakresu prawa umów systemowych, pielęgnacji oprogramowania oraz e-biznesu. Jolanta Krzemińska dąży do uzyskania tytułu specjalisty w  prawie informatycznym.

Międzynarodowe Targi Współpracy Gamesmatch@Gamescom

W dniach od 21.08. do 22.08.13 odbywają się w Kolonii Międzynarodowe Targi Współpracy Gamesmatch@Gamescom. Radca prawny pan Henning von Zanthier i pani mecenas Jolanta Krzemińska wezmą udział w tym spotkaniu. To wydarzenie skierowane jest głównie do przedsiębiorców z branży gier komputerowych i stwarza doskonałą okazję do nawiązania kontaktów handlowych. Więcej informacji tutaj

Postępowanie prejudycjalne przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

W postępowaniu o wydanie wyroku przez europejski Trybunał Sprawiedliwości (w trybie prejudycjalnym) dotyczącego wykładni i obowiązywania prawa Wspólnoty Europejskiej, o które wniósł sąd rejonowy Amtsgericht Wedding w Berlinie, Magdalena Stawska-Höbel sporządziła pisemne stanowisko do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pisma procesowe zawierające stanowisko w postępowaniu dotyczącym przedłożenia przez sąd krajowy sporu prawnego do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mogą wnosić strony pierwotnego sporu prawnego, Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada Europejska jak również i Państwa Członkowskie. Nasza kancelaria reprezentuje stronę pozwaną. Z wydaniem wyroku przez Trybunał Europejski należy liczyć się w połowie przyszłego roku.

Idź do początku strony