Referencje

Dziękujemy!

Znaczące na rynku przedsiębiorstwa obdarzyły nas zaufaniem. 

Aby mogli Państwo lepiej poznać zakres naszego działania prezentujemy wybranych Klientów naszej Kancelarii, którym z powodzeniem świadczyliśmy doradztwo w długiej historii naszej współpracy. 

Berlin

4Kraft Sp. z o.o. & Clickola GmbH

Polska firma 4Kraft sp. z o.o. i jej niemiecka spółka zależna Clickola GmbH są producentami i sprzedawcami wysokiej jakości produktów dla dzieci. Nasza kancelaria świadczy spółkom 4Kraft i Clickola kompleksowe usługi prawne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech i innych krajach UE.

BBC Beratung für Bergbau und Chemie GmbH

BBC Beratung für Bergbau und Chemie GmbH jest niemiecką firmą specjalizującą się w doradztwie w zakresie rozwoju i planowania technologii górniczych i/lub chemicznych. Ponadto firma ta pomaga w budowie, monitorowaniu inwestycji, uruchamianiu i eksploatacji zakładów górniczych i/lub chemicznych. Firma zajmuje się również handlem i dystrybucją produktów technicznych. Nasza kancelaria udzieliła tej firmie kompleksowej pomocy prawnej w kwestiach związanych z polskim biznesem.

Dialogschmiede GmbH

Dialogschmiede GmbH jest niemiecką częścią grupy firm Dialogschmiede. Dialogschmiede rozpoczęł działalność w 2007 roku jako specjalistyczna agencja prowadzona przez właściciela i stałA się wiodącą agencją reklamową w Austrii. Nasza kancelaria prawna w Berlinie nadzoruje niemieckie działania prawne tej firmy.

GC Deutschland GmbH

GC (Geoconsult) jest niezależną i działającą na całym świecie firmą, która świadczy kompleksowe usługi inżynieryjne i konsultingowe w zakresie projektów infrastrukturalnych. Elastycznie wspiera swoich klientów, oferując im innowacyjne rozwiązania. W ten sposób przekształca ciekawe pomysły w konkretną rzeczywistość, aby wspólnie stawić czoła złożonym wyzwaniom globalnym. Nasza kancelaria w Berlinie zapewnia Geoconsult Germany kompleksowe wsparcie w zakresie prawa gospodarczego i podatkowego.

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH jest komunalnym przedsiębiorstwem mieszkaniowym z Berlina. Spółka zarządza portfelem nieruchomości liczącym około 62.000. Nasza kancelaria doradzała spółce HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH w kontekście postępowania restrukturyzacyjnego jednego z jej dłużników w Polsce.

Ueberreuter Verlag GmbH

Ueberreuter Verlag GmbH jest niemiecką filią renomowanego austriackiego wydawnictwa. Wydawnictwo Ueberreuter Verlag zostało założone w Wiedniu w 1946 roku i jest jedną z ostatnich niezależnych firm średniej wielkości na niemieckojęzycznym rynku księgarskim. Ueberreuter jest wydawnictwem zajmującym się książkami dla dzieci, literaturą młodzieżową i światami fantastycznymi. Nasza kancelaria kompleksowo doradza wydawnictwu Ueberreuter Verlag w zakresie prawa niemieckiego i prawa podatkowego.

CSL Plasma

CSL Plasma GmbH prowadzi obecnie na terenie Niemiec 8 centrów pozyskiwania i badania osocza. Jako jedna ze spółek grupy CSL Behring, jednego z największych na świecie producentów bioterapeutyków, przedsiębiorstwo zajmuje się pozyskiwaniem, magazynowaniem oraz badaniem osocza.
Nasza Kancelaria świadczyła spółce doradztwo prawne przy negocjacjach i finalizacji umowy z Polskimi Centrami Krwiodawstwa, dotyczącej dostawy dużej ilości nadwyżek osocza ludzkiego pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w Polsce. Polska była pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, z którym firma podpisała umowę na dostawę osocza. Wynik skutecznych negocjacji, jakim było podpisanie tej umowy, odbił się szerokim echem wśród polskich mediów.

Afasia

Grupa Afasia jest światowym producentem odzieży. Nasza Kancelaria wspierała przedsiębiorstwo w latach 2009-2012 w zakresie dochodzenia należności na drodze sądowej a także w procesach dotyczących niewłaściwego wymierzenia cła przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, przed Federalnym Trybunałem Finansowym i sądami cywilnymi.

KCOR (Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia)

"Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia zostało powołane w celu koordynowania i monitorowania działań związanych z wdrożeniem w Polsce systemu ochrony radiologicznej według aktualnych zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta. System ten ma zapewniać bezpieczne stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych.
Nasza Kancelaria sporządziła opracowanie prawne dotyczące obowiązywania i realizacji w praktyce przepisów z zakresu stosowania promieniowania jonizującego w medycynie w Niemczech oraz obowiązywania przepisów z zakresu stosowania promieniowania jonizującego w medycynie w Austrii".

Lambrecht meteo GmbH

Lambrecht meteo GmbH jest przedsiębiorstwem działającym na skalę międzynarodową, posiadającym wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i produkcji rozwiązań systemowych dla technologii pomiarów meteorologicznych. Nasza kancelaria prawna doradzała firmie Lambrecht meteo GmbH w zakresie dochodzenia roszczeń w krajach azjatyckich.

Zaufani adwokaci Austriackiej Izby Gospodarczej w Berlinie/ Działu Handlowego Ambasady Austrii

Austriacka Izba Gospodarcza reprezentuje ponad 480.000 członków. Wspiera usługodawców na różnych obszarach i pełni funkcję partnera kontaktowego dla austriackich przedsiębiorstw we wszelkiego rodzaju tematach. Kancelaria w Berlinie należy do zaufanych adwokatów Austriackiego Centrum Handlu Zagranicznego w Berlinie / Wydziału Handlu Ambasady Austriackiej. Wspieramy firmy z Austrii w wyborze formy prawnej, rejestracji i bieżących kwestiach prawnych w Niemczec

Slashdev UG (haftungsbeschränkt)

Slashdev UG (haftungsbeschränkt) jest firmą doświadczonych i dynamicznych specjalistów IT z siedzibą w Berlinie. Przedmiotem jej działalności jest świadczenie usług informatycznych, programowanie indywidualnego oprogramowania na życzenie klienta oraz rozwój kompleksowych rozwiązań informatycznych i narzędzi komunikacyjnych, a także doradztwo dla firm w zakresie IT i komunikacji. Kancelaria w Berlinie kompleksowo wspiera Slashdev, począwszy od pomocy w założeniu firmy. Kancelaria przygotowała umowę dla Slashdev w zakresie prawa IT i rozwoju sprzętu komputerowego.

Spreewälder Arzneimitel GmbH

Spreewälder Arzneimitel GmbH jest producentem kontraktowym w branży farmaceutycznej, farmaceutyczno-weterynaryjnej, suplementów diety, żywności dietetycznej i kosmetyków. Ta niemiecka firma jest związana z dużym i renomowanym polskim producentem farmaceutycznym Farmina sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Nasze berlińskie biuro świadczy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Spreewälder Arzneimittel GmbH. 

Tesla Exploration International Ltd.

TESLA Exploration International Limited oferuje kompleksowy i zintegrowany zakres usług geofizycznych i geologicznych dla szerokiej i stale rosnącej bazy Klientów z branży naftowej, gazowej, węglowej, mineralnej oraz budownictwa publicznego. Firma świadczy usługi w zakresie badań sejsmicznych oraz pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych na całym świecie, a także oferuje wsparcie zespołu geologicznego oraz Systemu Informacji Geograficznej.
Nasza Kancelaria doradzała Tesla Exploration International Ltd. podczas jej ekspansji na rynku Europy kontynentalnej i analizowała w związku z tym przedsiębiorstwa dla firmy TESLA.

Stowarzyszenie Telemedizin Euroregion POMERANIA e. V.

Stowarzyszenie Telemedizin Euroregion POMERANIA e.V. dąży, przede wszystkim poprzez upowszechnianie rozwiązań telemedycznych, do zniwelowania różnic w dostępie do opieki zdrowotnej, jakie istnieją pomiędzy aglomeracjami miejskimi a terenami wiejskimi w przygranicznych regionach północno-wschodnich Niemiec i północno-zachodniej Polski. Nasza Kancelaria świadczy doradztwo prawne dla tego stowarzyszenia. 

VFS Tasheel International

VFS Tasheel International jest firmą specjalizująca się w zarządzaniu i administrowaniu procesu składania wniosków o wizy i doręczaniem na zlecenie licznych misji dyplomatycznych, ambasad oraz konsulatów. Ponadto oferuje szeroką gamę usług dla podróżnych. Kancelaria w Berlinie świadczy dla firmy VFS Tasheel International szeroko zakrojone doradztwo prawne w ramach jej działalności na obszarze Niemiec.

Farmina sp. z o.o.

Farmina sp. z o.o. jest krakowskim producentem leków o ponad 100-letniej tradycji. Na przestrzeni lat produkowaliśmy nasze tradycyjne preparaty oraz wprowadzaliśmy nowe. Nasze leki obecne są w aptekach, na sali operacyjnej, w pogotowiu. Nasze portfolio produktowe posiada leki dermatologiczne, ginekologiczne, przewodu pokarmowego, laryngologiczne, krążeniowe. W 2014 roku przejęliśmy niemiecką firmę farmaceutyczną Spreewaelder Arzneimittel GmbH, w 2017 roku firmę farmaceutyczną Apipol – Farma i jej wspaniałe produkty pochodzenia pszczelego, a w 2018 Laboratorium Farmaceutyczne Avena w Osielsku, koło Bydgoszczy.Wszystko co robimy, to robimy w trosce o zdrowie naszego pacjenta – w trosce o Twoje zdrowie."

 

 

Anakan GmbH

Anakan jest liderem na europejskim rynku lokalizacji gier komputerowych. Firma specjalizuje się w adaptacji językowej i dźwiękowej jak również w testowaniu lingwistycznym gier komputerowych na rynkach międzynarodowych. Nasza Kancelaria doradza firmie Anakan w rutynowych sprawach, w szczególności w sprawach związanych z naruszeniem praw autorskich do oprogramowania.

GLG mbH

GLG Spółka na rzecz Zdrowia i Życia z ograniczoną odpowiedzialnością ( GLG mbH) jest przedsiębiorstwem komunalnym działającym w zakresie ochrony zdrowia, którego organem założycielskim są powiaty Barnim i Uckermark oraz miasto Eberswalde, a do którego należą cztery szpitale w miejscowościach Eberswalde, Angermünde i Prenzlau oraz klinika rehablitacyjna w miejscowości Wolletz. W powyższych jednostkach szpitalnych leczonych jest, stacjonarnie i częściowo stacjonarnie, ok. 41.000 pacjentów rocznie. Spółka GLG zatrudnia ok. 2.700 pracowników bedąc tym samym jednym z największych pracodawców w regionie.
Świadczyliśmy spółce GLG doradztwo prawne przy tworzeniu i finalizacji umowy kooperacyjnej z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (PUM) ( obejmującą również współpracę w dziedzinie telemedycyny tzn. medycyny na odległość), która została podpisana 27. Kwietnia przez rektora uniwersytetu i zarząd spółki GLG w obecności prasy. 

Inter Team Sp z o.o.

Inter Team Sp z o.o. jest dużą polską firmą działającą w branży motoryzacyjnej. Firma działa na rynku od prawie 30 lat i świadczy usługi dla warsztatów samochodowych, hurtowni i sklepów oferujących części samochodowe. Kancelaria w Berlinie świadczy kompleksowe doradztwo prawne dla Inter Team w Niemczech.

Poznań

Heye Polska

Heye-Polska Sp. z o.o. jest uznanym na rynku wielkopolskim przedsiębiorcą działającym w branży najmu hal produkcyjnych i magazynowych.
Nasza Kancelaria ma przyjemność świadczyć doradztwo prawne na rzecz firmy Heye – Polska Sp. z o.o. w zakresie szeroko pojętego prawa nieruchomości oraz postępowań sądowych.

HOBATEX GmbH Industrial Partners

Od ponad 30 lat HOBATEX GmbH Industrial Partners jest kompetentnym i zorientowanym na rozwiązania partnerem serwisowym w zakresie produktów i systemów opakowań z trwałych materiałów drewnopochodnych. Jako jeden z największych dealerów i importerów materiałów drewnopochodnych w Europie, firma zaopatruje ponad 750 klientów z dużego i średniego przemysłu w ponad 200 pełnych ciężarówek miesięcznie.

Josef Maier GmbH & Co. KG

Josef Maier GmbH & Co. KG, z siedzibą w Bad Wörishofen/Niemcy, jest liderem na rynku rozbioru i przetwórstwa dziczyzny w Europie i zaopatruje hurtownie gastronomiczne, firmy przewozowe, przedsiębiorstwa przetwórcze, detalistów spożywczych i dyskonty w 10 krajach europejskich.

Kalenborn Polska sp. z o.o.

Kalenborn Polska sp. z o.o. opracowuje i produkuje indywidualne rozwiązania w zakresie ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem spowodowanym ścieraniem i uderzeniami. Odporne na zużycie materiały i systemy rurowe, jak również ochrona przed zużyciem w zakładach przemysłowych i rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta gwarantują prawidłowy przepływ materiałów i zapobiegają nieplanowanym przestojom zakładów produkcyjnych. Odpowiedzialność, orientacja na rozwiązania, perspektywa dla klienta i gotowość do świadczenia usług charakteryzują sposób działania Kalenborn Polska sp. z o.o.

Sartorius AG

Sartorius AG jest wiodącym na rynku międzynarodowym koncernem w zakresie biotechnologii.
Nasza Kancelaria świadczyła doradztwo prawne i podatkowe na rzecz Sartorius AG w  zakresie rozległych przekształceń dokonywanych w ramach grupy kapitałowej oraz w zakresie bieżącego doradztwa.

Sportradar

Sportradar jest wiodącym na świecie dostawcą informacji i usług związanych z wydarzeniami sportowymi na żywo, obejmującym całe spektrum przetwarzania danych, poczynając od ich gromadzenia, opracowywania, wprowadzania na rynek oraz kontroli. Firma, która swoją główną siedzibę ma w St. Gallen w Szwajcarii jest zaufanym partnerem ponad 800 firm i związków sportowych w ponad 80 krajach. Sportradar jest organizacją międzynarodową, zatrudniającą ponad 1300 pracowników w ponad 30 lokalizacjach na całym świecie.
Nasza Kancelaria świadczyła doradztwo prawne na rzecz Sportradar w zakresie tworzenia spółki-córki w Polsce oraz w zakresie bieżącego doradztwa.

Vortex Energy

Spółki Vortex są działającą na arenie międzynarodowej grupą przedsiębiorstw oferującą usługi w dziedzinie planowania i realizacji projektów parków wiatrowych łącznie z pośrednictwem w projektach finansowania i zarządzaniem technicznym. Grupa Vortex należy w Polsce do wiodących przedstawicieli w swojej branży.
Kancelaria świadczy spółkom grupy Vortex doradztwo prawno-podatkowe (ze szczególnym uwzględnieniem podatku obrotowego w Polsce) przy projektach znajdujących uznanie na polskim rynku. 

abas Business Solutions Poland sp. z o. o.

abas Business Solutions Poland sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach jest autoryzowanym dystrybutorem produktów i usług abas Software GmbH w Polsce. Polska firma jest odpowiedzialna za sprzedaż, utrzymanie i rozwój polskiego oprogramowania biznesowego abas ERP dla średnich przedsiębiorstw przemysłowych.

Akzepta Inkasso GmbH

Akzepta Inkasso GmbH należy do wiodących firm windykacyjnych działających na terenie Niemiec i Austrii. Nasza Kancelaria od lat współpracuje z Akzepta Inkasso GmbH w zakresie dochodzenia należności na drodze sądowej i egzekucyjnej. 

Grupa Producentów Amazis sp. z o.o.

Grupa Producentów Amazis sp. z o.o. jest wiodącym producentem świeżych warzyw i owoców z siedzibą w Trzeku pod Poznaniem. Działa od 2009 roku i skupia 15 producentów rolnych z Wielkopolski. Produkty sprzedawane są przez dystrybutorów hurtowych i detalicznych z całej Europy, w tym przez największe międzynarodowe sieci handlowe.

Bayha & Strackbein GmbH (Bastra)

Od 60 lat rodzinna firma Bastra należy do czołowych przedstawicieli w branży produktów mięsnych i rybnych posiadając ponad 65.000 instalacji produkcyjnych w ponad 80 krajach.
Poznański oddział Kancelarii świadczył firmie doradztwo prawne odnośnie ochrony marki towarowej na terenie Polski. 

BeCo Matratzen GmbH & Co.KG

BeCo Matratzen GmbH & Co.KG jest innowacyjną firmą rodzinną z ponad 70 letnim doświadczeniem w projektowaniu, produkcji i dystrybucji ram z drewna sprężynowego, materacy, pościeli i łóżek. Kompetentnie i świadomie doradza swoim klientom na temat wszystkich aspektów komfortu snu. Oprócz własnych marek, takich jak BeSports® i von Behren®, jest silnym partnerem dla detalistów w realizacji koncepcji własnych marek.
Wszystkie produkty są produkowane w Niemczech. Motto firmy BeCo to komfort snu najwyższej jakości - made in Germany!

Datenhaus GmbH

Datenhaus Sp. z o.o. tworzy kompleksowe systemy informatyczne.
Kancelaria sporządziła dla firmy Datenhaus umowę w ramach polsko-niemieckiej działalności. 

DS card + drive GmbH

DS card + drive GmbH jest partnerem tankpool24 - europejskiej sieci nowoczesnych stacji benzynowych z kartami paliwowymi. Firma ma długą tradycję w dziedzinie zaopatrzenia w energię. W 2019 roku w Katowicach powstał polski oddział card + drive Polska Sp. z. o.o. w celu rozpoczęcia działalności na polskim rynku. Poznański oddział  kancelarii doradzał przy tworzeniu polskiego oddziału spółki oraz na bieżąco prawnie wspiera spółkę w bieżących sprawach oraz  w zakresie prawa koncesyjnego.

Groupon

Firma Groupon prowadzi portal internetowy i oferuje swoim użytkownikom z całego świata znakomite możliwości zakupów online po bardzo atrakcyjnych cenach.
Nasza Kancelaria wspierała doradztwem prawnym filię firmy Groupon w Polsce. 

HBI – Hartwich Bernhardt INGENIEURE GmbH

Firma HBI - Hartwich Bernhardt INGENIEURE GmbH została założona w Berlinie w 2000 roku. W kolejnych latach firma inżynierska stała się cenionym i poszukiwanym partnerem w realizacji ambitnych projektów budowlanych. Nasza firma wspierała proces internacjonalizacji tego klienta, zakładając i doradzając polskiej spółce zależnej.