Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Spotkanie Instytutu Biegłych Rewidentów w Niemczech

12 sierpnia 2019 r odbyło się ogólnokrajowe spotkanie Instytutu Biegłych Rewidentów w Niemczech (IDW) na temat „Aktualności dotyczące rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu”. Pan Rüdiger Schulz, który jest biegłym rewidentem oraz doradcą podatkowym w kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ w Berlinie, wziął udział w zdecentralizowanym szkoleniu w Berlinie.

Nasze sukcesy

Pani Olga Stańczyk, LL.M. z naszej kancelarii w Berlinie zdała egzamin nostryfikacyjny, kwalifikujący ją do dopuszczenia do aplikacji prawniczej (Referendariat) w Niemczech i należała do 10% najlepszych absolwentów. Pani Stańczyk studiowała prawo polskie na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.  

Idź do początku strony