Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Konferencja i Walne Zgromadzenie Członków Niemiecko-Polskiego Klubu Energetyki Wiatrowej

21 listopada 2019 r. Karolina Barałkiewicz- Sokal i Henning von Zanthier z VON ZANTHIER & SCHULZ wezmą udział w konferencji i walnym zgromadzeniu Polsko-Niemieckiego Klubu Energetyki Wiatrowej (NPKEW) w Poznaniu. Podczas konferencji odbędą się wykłady na temat polityki klimatycznej, technicznych aspektów projektów farm wiatrowych oraz polskiego rynku energetyki wiatrowej.

Karolina Barałkiewicz-Sokal będzie referować na temat "Formalnych wymagań dopuszczenia do udziału w Aukcji 2019".

Spotkanie to będzie dobrą okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją i do wymiany opinii w trakcie dyskusji.

Rejestracja

9. jesienna konferencja Bucerius Center on the Legal Profession

14 listopada 2019 Henning von Zanthier wziął udział w 9. jesiennej konferencji Bucerius Center on the Legal Profession na temat "Step out of your comfort zone - Managed Legal Services are on the rise". Konferencja pozwoliła zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami na cyfrowym rynku prawnym oraz stworzyła unikalną platformę wymiany pomysłów z wszystkimi ważnymi uczestnikami rynku.

Konferencja na temat Legal-Tech

12 listopada 2019 roku Łukasz Dachowski z VON ZANTHIER & SCHULZ wziął udział w konferencji DIRO na temat Legal Tech. Tematem konferencji było usprawnienie istniejących procesów oraz opracowanie nowych, cyfrowych i skalowalnych prawnych modeli biznesowych. Celem konferencji było wypracowanie praktycznych i możliwych do zastosowania modeli biznesowych, a następnie wdrożenie ich w praktyce wraz z niezbędnymi środkami technicznymi i organizacyjnymi. 

Tydzień Konstytucyjny w Poznaniu

Wiemy, że edukacja obywatelska jest bardzo ważna, dlatego dr Jan Muszyński wziął udział w Tygodniu Konstytucyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy i poprowadził warsztaty dla uczniów XIX Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu o granicach wolności słowa i przeciwdziałaniu mowie nienawiści. Temat okazał się niesamowicie ciekawy i ważny dla uczniów, a dyskusja wzbogaciła obie strony!

Idź do początku strony