Marka "VON ZANTHIER & DACHOWSKI"

"VON ZANTHIER & DACHOWSKI” jest marką, pod którą współpracują profesjonaliści z dwóch niezależnych kancelarii prawnych w Berlinie (Niemcy) i w Poznaniu (Polska), świadcząc niezależne usługi prawne, podatkowe i pokrewne swoim Klientom.

Te dwie kancelarie, VON ZANTHIER Rechtsanwälte w Berlinie / Niemcy oraz VON ZANTHIER & Dachowski Kancelaria prawnicza sp. k. w Poznaniu / Polska są udziałowcami VON ZANTHIER & DACHOWSKI („VZ&D”), prywatnej spółki (Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GbR) założonej w Berlinie, Niemcy. Spółka VON ZANTHIER & DACHOWSKI udostępnia swoim dwóm udziałowcom markę „VON ZANTHIER & DACHOWSKI”, pod którą firmy członkowskie świadczą swoje usługi.

VON ZANTHIER Rechtsanwälte w Berlinie / Niemcy świadczy usługi na terenie Niemiec, a VON ZANTHIER & DACHOWSKI Kancelaria prawnicza sp. k. w Poznaniu / Polska świadczy usługi na terenie Polski. Podlegają one prawu i przepisom zawodowym danego kraju, w którym działają i są zarejestrowane.

Każdy z tych dwóch udziałowców posiada strukturę zgodną z krajowymi przepisami prawa, regulacjami, zwyczajami i innymi czynnikami i może zapewnić świadczenie profesjonalnych usług na swoim terytorium.

Obaj udziałowcy VZ&D są prawnie odrębnymi podmiotami, które nie mogą się wzajemnie zobowiązywać lub wiązać w stosunku do osób trzecich.

Obaj udziałowcy GbR ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania, a nie za działania i zaniechania drugiej strony. VON ZANTHIER & DACHOWSKI jest międzynarodową marką dla niezależnych firm, a nie spółką lub pojedynczą firmą. Firma prywatna (GbR) VON ZANTHIER & DACHOWSKI nie świadczy usług na rzecz Klientów.