Wyróżnienia

Cieszymy się, gdy renomowane instytucje cenią sobie nasze usługi i doceniają naszą pracę. 

Zaufani Adwokaci Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Wydział Konsularny polskiej Ambasady w Berlinie wspiera polskich obywateli, którzy osiedlają się w Berlinie i okolicy, prowadzą tam działalność gospodarczą, pracują i mieszkają. W ten sposób Ambasada wnosi każdego dnia cenny praktyczny wkład w polsko-niemiecką przyjaźń, wykraczający poza płaszczyznę dyplomatyczną.
Kancelaria VON ZANTHIER & SCHULZ od wielu lat z sukcesem reprezentuje Ambasadę i Wydział Konsularny Ambasady w licznych sprawach. Od kwietnia 2016 roku możemy z tego względu tytułować się Zaufanymi Adwokatami Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej - to zaszczyt i wyraz uznania, który napełnia nas dumą. 

Zaufani adwokaci Austriackiego Centrum Handlu Zagranicznego w Berlinie / Wydziału Handlu Ambasady Austriackiej

W dniach 13 i 14 listopada 2013 r. mecenas Henning von Zanthier wygłosił w ramach organizowanych w Linz i Wiedniu przez Wydziały Handlu Ambasady Austriackiej seminariów pt.: „Uwarunkowania prawne dla sklepów internetowych”, przy każdorazowo wypełnionych salach, referat na temat „Uwarunkowania prawne dla sklepów internetowych w Niemczech”. W ramach referatu wskazał austriackim przedsiębiorcom, jakie niemieckie regulacje powinni mieć na względzie, jeżeli obsługują klientów dokonujące zakupów przez internet w Niemczech.
Po tych seminariach Austriackie Centrum Handlu Zagranicznego w Berlinie opublikowało Specjalistyczny raport o handlu internetowym prowadzonym przez austriackie firmy do Niemiec, któremu VON ZANTHIER & SCHULZ patronowała pod względem prawnym.
Kancelaria VON ZANTHIER & SCHULZ należy do zaufanych adwokatów Austriackiego Centrum Handlu Zagranicznego w Berlinie / Wydziału Handlu Ambasady Austriackiej. 

FOCUS – Najlepsza kancelaria podatkowa

Nasz dział podatkowy został wyróżniony latach 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 przez prestiżowy magazyn FOCUS-Spezial „Steuerberater”, jako jedna z najlepszych kancelarii doradców podatkowych w zakresie egzekwowania przepisów administracyjnych, doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, międzynarodowego doradztwa podatkowego. Wyróżnienie to zawdzięczamy pozytywnej rekomendacji środowiska podatkowego, jak również dodatkowym kwalifikacjom i doświadczeniu z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego uzyskiwanym przez doradcę podatkowego Rüdigera Schulza oraz Berliński i Poznański Zespół.

Offensive Mittelstand (Kopie 2)

"Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland" to sieć inicjatyw nowych jakości pracy w celu poprawy rezultatów sektora średnich przedsiębiorstw. Wspólny standard jakości INQA – Unternehmenscheck “ Guter Mittelstand” to główne narzędzie tej inicjatywy."Offensive Mittelstand" jest niezależną krajową inicjatywą  wspieraną przez związek partnerów, kraje, zrzeszenia przedsiębiorców i specjalistów, cechy i izby rzemieślnicze, znaki jakości, związki zawodowe, zrzeszenia zawodowe, kasy chorych, instytuty badawcze i usługodawców - łącznie 240 partnerów, a wśród nich naszą Kancelarię.