Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Referat na temat „Biogaz rolniczy w Polsce“

1. Referat na temat „Biogaz rolniczy w Polsce“ w ramach targów BioGasWorld

Kancelaria von Zanthier & Schulz przygotuje referat na temat "Biogaz rolniczy w Polsce" na konferencję "Biogas Goes East", która odbędzie się w ramach targów BioGasWorld. Podczas referatu przedstawione i omówione zostaną wymogi tworzenia jak również rentowność instalacji do produkcji biogazu rolniczego w Polsce.

2. Aktualne cele polskiego rządu w odniesieniu do biogazu

Aby osiągnąć klimatyczne cel Unii Europejskiej polski rząd musi doprowadzić do zwiększenia udziału energii odnawialnych w ogólnym wytwarzaniu energii z obecnych ok. 5 % do 15 % do roku 2020. Natomiast do roku 2030 wskaźnik ten powinien wynosić 30 %. Największy udział w produkcji energii odnawialnej ma obecnie energia wiatrowa (ok. 46 %), która rozwijała się dynamicznie w minionych latach, zaś na drugim miejscu znajduje się energia wodna (ok. 37%). Aktualnie polski rząd koncentruje się jednak w projektach ustaw i wytycznych na rozwoju decentralistycznego zaopatrzenia w energię i otwiera tym samym nowe możliwości dla biomasy i biogazu z rolniczej produkcji. Do 2020 roku powinna w miarę możliwości w każdej gminie powstać instalacja biogazowa przetwarzająca biomasę rolniczą. Operatorzy sieci gazowych są ustawowo zobowiązani do odbioru biogazu rolniczego, o ile odpowiada on wymogom jakości. Wprowadzanie biogazu do lokalnej sieci gazowej jest wspierane certyfikatami. Należy oczekiwać, iż Polska po boomie na energię wiatrową doświadcza obecnie boomu w biogazie (dalsze informacje znajdują się w załączonej ulotce).

3. Targi BioGasWorld – współpraca celem targów

Dzięki decyzji o przyznaniu Polsce statusu kraju partnerskiego na międzynarodowych targach BioGasWorld 2012 zostanie zainicjowana platforma współpracy pomiędzy młodymi polskimi przedsiębiorstwami biogazowymi a doświadczonymi przedsiębiorcami i inwestorami z tej branży. Na targach oczekuje się odwiedzających zarówno z kraju partnerskiego Polski jak i z całego świata. Z powodu obecnej sytuacji BioGasWorld liczy na obecność kilkuset inwestorów i innych odwiedzających fachowców z samej Polski. Decyzja o przyznaniu Polsce statusu kraju partnerskiego BioGasWorld powinna być sygnałem do swobodnej transgranicznej wymiany informacji i współpracy zgodnie z hasłem "Biogas Goes East" ("Biogaz wyrusza na Wschód"). Szacuje się, że łączna liczba odwiedzających targi BioGasWorld 2012 sięgnie 5.000 osób.

4. Bezpłatne bilety wstępu dla odwiedzających

Bezpłatne bilety wstępu dla odwiedzających można uzyskać na stronie: www.BioGasWorld.de/ticket-se-code.html. Za bilety nie będzie naliczana opłata i uprawniają one również do udziału w partnerskich targach SolarEnergy i Bautec. Kod dostępu brzmi: 1b3w13

5. Dalsze informacje

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, proszę zwrócić się do Pani mecenas Magdaleny Stawskiej-Höbel lub do:

Rainer Heinzel
Kierownictwo Targów BioGasWorld
ProFair Consult + Project GmbH
Tel.: +49 (5121) 206 26 0
Fax: +49 (5121) 206 26 26
heinzel@.messen-profair.de
www.biogasworld.de

Jan Masalski
Radca, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada RP w Niemczech
Tel.: +49 (30) 206 226 717
Fax: +49 (30) 206 226 730
Jan.masalski@.wirtschaft-polen.de
www.berlin.trade.gov.pl

Idź do początku strony