W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Archiwa

„Odnawialne Energie w Polsce“ Seminarium w Hamburgu

Dnia 12.06.2012 pod patronatem konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu odbędzie się seminarium poświęcone tematyce energii odnawialnych w Polsce. Pani mecenas Magdalena Stawska-Höbel wygłosi prelekcję o energiach odnawialnych w Polsce oraz odpowie na pytania nasuwające się w związku z planowaną nowelizacją polskiego prawa w tym zakresie.

Konferencja DIRO w Rydze

W dniach od 31.05.2012 do 01.06.2012 ma miejsce coroczne zgromadzenie członków organizacji zrzeszającej prawników w Europie (DIRO). Pani mecenas Magdalena Stawska-Höbel uczestniczy w warsztatach z prawa upadłościowego a pani mecenas Karolina Barałkiewicz-Sokal w warsztatach z prawa pracy.

Tegorocznym tematem konferencji jest w szczególności dyskusja o „Za i przeciw dla europejskiego prawa kupna-sprzedaży“.

Publikacje "Telemedizin"

Pan mecenas Henning von Zanthier i pani Aleksandra Dziurzyńska są współautorami książki pt.: „Telemedycyna“, wydawnictwa Oldenbourg, która ukazała się w maju 2012 roku. Wspólnie zredagowali oni rozdział „Radiologia i teleradiologia – wspólne aspekty i potencjał transgranicznych projektów między Niemcami a Polską“ umieszczony w trzecim wydaniu Rocznika HealthCapitel Berlin-Brandenburg 2011/2012 (wydany przez H. Kunze, S.Mutze).

Ponadto są autorami artykułu „Zdrowie bez granic. Europeizacja narodowych gospodarek w dziedzinie zdrowia na przykładzie niemiecko–polskiej współpracy“ zamieszczonego w Niemiecko– Polskim Roczniku Gospodarczym 2011 – 2012.

Pan mecenas Henning von Zanthier i pan mecenas Mariusz Lipa są współautorami broszury w języku polskim poświęconej niemieckiemu prawu pracy pt.: „Zatrudnienie Polaków w Niemczech“, która została wydana przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Handlu i Inwestycji. Broszura

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony