Henning von Zanthier

Partner Berlin i Poznań, Rechtsanwalt / radca prawny, LL.M.

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: vonzanthier@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i niemieckie prawo spółek, niemiecko- polskie prawo służby zdrowia, polskie prawo energii odnawialnych

Znajomość języków
niemiecki, angielski, polski, francuski

Stowarzyszenia
Niemiecko-Polski Klub Energetyki Wiatrowej, League of Lawyers e.V., Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, DIRO

Przebieg pracy zawodowej
Henning von Zanthier założył r 1992 r. w Berlinie kancelarię VON ZANTHIER & SCHULZ specjalizującą się we współpracy z Polską. Od roku 1995 r. jest także właścicielem kancelarii prawniczej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów prawniczych w Niemczech i Francji (Diplôme Supérieur w Strasburgu) uzyskał w Stanach Zjednoczonych tytuł Master of Laws - LL.M. (Uniwersytet Tulane). W 1991 r. został wpisany na listę adwokatów w Berlinie i podjął pracę jako adwokat w dużej międzynarodowej spółce adwokackiej. W 2003 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika zagranicznego w Polsce. Henning von Zanthier jest pierwszym zagranicznym prawnikiem dopuszczonym do wykonywania zawodu jako radca prawny przez Krajową lzbę Radców Prawnych. W latach 2004- 2009 wykładał prawo polskie na Freie Universität w Berlinie. Ponadto regularnie wygłasza wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczące miedzynarodowego obrotu towarów.

Publikacje 
Henning von Zanthier jest autorem wielu artykułów dotyczących polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego oraz regularnie wygłasza wykłady na ten temat w różnych instytucjach, między innymi:

Rüdiger Schulz

Partner Berlin, Dipl.-Kfm. (FH) / biegły rewident / doradca podatkowy / specjalista międzynarodowego prawa podatkowego w Niemczech

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: schulz@vonzanthier.com

Specjalizacja

Badanie rocznych sprawozdań finansowych, kontrola prawidłowości biznesplanów, optymalizacja działalności gospodarczej przedisiębiorstw, międzynarodowe prawo podatkowe, tematyka dotycząca umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności w umowach polsko-niemieckich

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Stowarzyszenia
Rüdiger Schulz jest członkiem Związku Doradców Podatkowych Berlin-Brandenburg, a także Instytutu Biegłych Rewidentów, Doradca ds. aktywnych średnich przedsiębiorstw [Offensive Mittelstand] 

Przebieg pracy zawodowej

Od 1999 r. jest partnerem kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ w Berlinie. W 1992 r., po ukończeniu ekonomiki przedsiębiorstw w Berlinie, uzyskał tytuł Diplom - Kaufmann. Następnie pracował w spółce zajmującej się audytem i doradztwem podatkowym w Berlinie. W 1997 r. został wpisany na listę doradców podatkowych, a w 1999 r. na listę biegłych rewidentów. Posiada zaświadczenie uczestnictwa w kontroli jakości grupy zawodowej i jest uprawniony do przeprowadzania wymaganych ustawowo badań ksiąg podatkowych. Ponadto wygłasza wykłady z zakresu rachunkowości/ analizy bilansów oraz z zakresu prawa podatkowego w różnego rodzaju instytucjach.

Publikacje

„Zatrudnienie Polaków w Niemczech“  - wydane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Łukasz Dachowski

Partner Poznań / Kierownik kancelarii w Poznaniu / radca prawny, doradca podatkowy, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: dachowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i międzynarodowe prawo podatkowe, prawo spółek, prawo własności intelektualnej, sądownictwo polubowne

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Łukasz Dachowski ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł „Master of German and Polish Law“ (LL.M). Po ukończeniu studiów, w latach 2005 - 2007 pracował w jednej z kancelarii należących do tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie specjalizował się w międzynarodowym doradztwie podatkowym. W kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ pracuje od 2007 r. Należy w Polsce do nielicznej grupy radców prawnych, będących zarazem doradcami podatkowymi. Kieruje pracami kancelarii w Poznaniu.

Karolina Barałkiewicz-Sokal

Partner Poznań / radca prawny, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: baralkiewicz@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo procesowe, prawo gospodarcze, prawo ochrony środowiska oraz prawo turystyczne

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, rosyjski

Przebieg pracy zawodowej
Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 do 2003 roku pracowała w kilku kancelariach poznańskich, uzyskując doświadczenie w zakresie obsługi klientów zagranicznych. Od ukończenia aplikacji w październiku 2003 roku pracuje dla VON ZANTHIER & SCHULZ jako radca prawny. W 2004 roku ukończyła Studium Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe "Zarządzanie środowiskiem" w 2009 roku.

Christian Gilke

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: gilke@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzenie i analiza rocznych sprawozdań finansowych, opracowanie rachunków kosztów w księgowości finansowej

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Stowarzyszenia
Doradca inicjatywy "Offensive Mittelstand"

Przebieg pracy zawodowej
W 2002 r. Christian Gilke uzyskał tytuł specjalisty ds. podatków i od tego czasu pracował w różnych spółkach w Berlinie świadczących usługi doradztwa podatkowego. W kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ pracuje od 2004 r.

Jacek Jagodziński

Aplikant radcowski, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: jagodzinski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Jacek Jagodziński studiował prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od października 2018 roku. Aktualnie jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.  

Justyna Janik

Rechtsanwältin / adwokat w Niemczech, LL.M., Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: janik@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo IT, niemieckie i europejskie prawo cywilne i prawo cywilne procesowe

Znajomość języków 
niemiecki, polski, angielski 

Przebieg pracy zawodowej 
Justyna Janik studiowała prawo na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Aplikację ukończyła w okręgu Sądu Krajowego w Cottbus (Landgericht Cottbus) i od lata 2018 jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Berlinie. Wcześniej zdobyła tytuł polskiego magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończyła studia podyplomowe zakończone uzyskaniem tytułu Master of Laws (LL.M.). Justyna mówi po polsku, niemiecku i angielsku. Z kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ jest związana od początku 2018 roku.

Małgorzata Justyńska

Radca prawny / doradca podatkowy, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: justynska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i międzynarodowe prawo podatkowe, prawo spółek, prawo gospodarcze

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Małgorzata Justyńska ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracowała w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych, specjalizując się w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Ukończyła prestiżowe studia MBA Poznań-Atlanta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w porozumieniu z Uniwersytetem Georgia State w Atlancie. 

Lutz Kendzierski

Dipl.-Kfm. (FH) / kupiec dyplomowany, specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: kendzierski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Roczne sprawozdania finansowe, sporządzanie deklaracji podatkowych dla osób fizycznych i spółek kapitałowych, analiza i sprawozdanie ekonomiczne dla międzynarodowych przedsiębiorstw, prawo ubezpieczeń społecznych

Znajomość języków 
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Lutz Kendzierski uzyskał w 1993 r. tytuł specjalisty ds. podatków, a następnie pracował w kilku spółkach zajmujących się audytem i doradztwem podatkowym w Berlinie. W latach 1997 – 2001 studiował w Berlinie ekonomikę przedsiębiorstw i uzyskał tytuł kupca dyplomowanego [dyplom wyższej szkoły zawodowej]. Od 2000 r. pracuje w kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ.

Aleksandra Kiedrowski

Tytuł licencjata nauk ekonomicznych, księgowy bilansista, specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: kiedrowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzanie deklaracji podatkowych z elementen międzynarodowym, księgowość finansowa, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla osób fizycznych i spółek kapitałowych

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
W 2003 r. ukończyła studia ekonomiczne na Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. W 2012 r. uzyskała tytuł specjalisty ds. podatków, po czym rozpoczęła współpracę z VON ZANTHIER & SCHULZ. 

Katarzyna Kowalewska

Aplikant radcowski, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: kowalewska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Katarzyna Kowalewska studiowała prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od lutego 2017 roku. Aktualnie jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Rafał Królikowski

Rechtsanwalt (adwokat w Niemczech), wpisany na listę prawników zagranicznych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: krolikowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Niemieckie i polskie prawo nieruchomości i najmu; prawo przewozowe; niemieckie i polskie prawo spółek oraz handlowe; spory sądowe

Znajomość języków 
polski, niemiecki, angielski, rosyjski 

Przebieg pracy zawodowej 
Rafał Królikowski ukończył prawo na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln). W latach 2008 – 2014 pracował dla renomowanych kancelarii adwokackich w Kolonii i Düsseldorfie. W latach 2009 – 2013 był pracownikiem Instytutu Prawa Wschodniego (obecnie: Instytut Prawa Europy Wschodniej i Prawa Porównawczego) Uniwersytetu w Kolonii. Aplikację ukończył w okręgu Sądu Krajowego w Kolonii (Landgericht Köln), między innymi w kancelarii CMS Hasche Sigle w dziale nieruchomości. Rafał Królikowski jest adwokatem w Niemczech, członkiem Izby Adwokackiej w Kolonii (Rechtsanwaltskammer Köln). W kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ w Poznaniu pracuje od jesieni 2014r. Od 2015r. wpisany jest na listę prawników zagranicznych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W pracy zawodowej specjalizuje się w prawie nieruchomości, niemieckim i międzynarodowym prawie handlowym, prawie przewozowym oraz postępowaniu cywilnym. 

Stowarzyszenia 

  • Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V. [Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników]
  • Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. [Niemieckie Towarzystwo Badań nad Europą Wschodnią]
  • Verein zur Förderung des Ostrechts an der Universität zu Köln e.V. [Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Badań Prawa Wschodniego na Uniwersytecie w Kolonii]

Krzysztof Łakomski

Radca prawny, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: lakomski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Międzynarodowe prawo handlowe, prawo procesowe, prawo gospodarcze, prawo IT, prawo umów

Znajomość języków 
Polski, niemiecki

Przebieg pracy zawodowej 
Krzysztof Łakomski ukończył stosunki międzynarodowe i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2012 do 2016 roku był zatrudniony w jednej z renomowanych kancelarii w Krakowie, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie obsługi klientów zagranicznych. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego (2010) organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Johannes Gutenberga w Moguncji i Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz Szkołę Prawa Austriackiego (2012) organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Wiedeński. W 2015 roku został wpisany na listę radców prawnych. W 2016 roku ukończył studia dla prawników zagranicznych na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, uzyskując tytuł magistra prawa niemieckiego (LL.M.). Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu prawa IT. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od kwietnia 2017 roku. 

Layal Matar

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 88 03 59 0
E-Mail: matar@vonzanthier.com

Specjalizacja

Księgowość finansowa, roczne sprawozdania finansowe, sporządzanie deklaracji podatkowych

Znajomość języków
niemiecki, arabski

Przebieg pracy zawodowej
Layal Matar zdała maturę w OSZ Lotis w 2018 roku. Równocześnie uzyskała tytuł specjalisty do spraw podatków i od sierpnia 2018 rozpoczeła pracę w naszej kancelarii

Daniel Nitzsche

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: nitzsche@vonzanthier.com

Specjalizacja

Opodatkowanie nieruchomości, kwestie podatkowe w zakresie konserwacji zabytków architektury ze środków publicznych, opodatkowanie organizacji pożytku publicznego oraz fundacji, sporządzanie deklaracji podatkowych, księgowość finansowa

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Naukę zawodu rozpoczął w naszej kancelarii, a następnie w 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty ds. podatków. Od tego czasu pracuje w naszej kancelarii. 

Tom Plickat

Tytuł licencjata nauk ekonomicznych, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: plickat@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzanie deklaracji podatkowych z elementen międzynarodowym, księgowość finansowa, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla osób fizycznych i spółek kapitałowych

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Tom Plickat w 2013 roku ukończył studia ekonomiczne na Uniwesytecie Humboldta w Berlinie, po czym rozpoczął współpracę z kacelarią. 

Carola Rothenburg

Księgowa ds. płacowych i finansowych, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: rothenburg@vonzanthier.com

Specjalizacja

Księgowość płacowa i finansowa

Znajomość języków
niemiecki, angielski 

Przebieg pracy zawodowej
Carola Rothenburg jest od 1998 r. wykwalifikowaną księgową. W kancelarii w Berlinie pracuje od 2007 roku.

Dorota Schilling

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: schilling@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzanie deklaracji podatkowych, księgowość finansowa, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Znajomość języków
niemiecki, polski

Przebieg pracy zawodowej 
Dorota Schilling studiowała historię i archiwistykę na Uniwesytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2013 do 2016 odbywała naukę zawodu w naszej Kancelarii. Po uzyskaniu tytuł specjalisty ds. podatków związana jest nadal z Kancelarią.

Urszula Skrobisz

radca prawny, LL.B., LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: skrobisz@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne i procesowe, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo podatkowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, francuski 

Przebieg pracy zawodowej 
Urszula Skrobisz studiowała prawo niemieckie i brytyjskie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (licencjat) oraz prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskała tytuł „Bachelor  and Master of German and Polish Law“ (LL.B., LL.M.). W trakcie studiów i aplikacji pracowała w międzynarodowych kancelariach w Berlinie i Poznaniu, specjalizując się w obsłudze podmiotów z kapitałem zagranicznym. Absolwentka studiów podyplomowych prawa bankowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa podatkowego i doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Joanna Śliwa

Aplikant radcowski, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: sliwa@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo spółek, międzynarodowe prawo prywatne, prawo spadkowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Joanna Śliwa jest absolwentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa niemieckiego na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie zdobyła tytuł „Master of German and Polish Law” (LL.M.). Od stycznia 2019 roku jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od stycznia 2018 roku.

Wojciech Stiller

Magister ekonomii, doktor nauk ekonomicznych, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: stiller@vonzanthier.com

Specjalizacja

Krajowe i międzynarodowe opodatkowanie, planowanie podatkowe, efekt podatkowy

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Wojciech Stiller jest profesorem Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Berlinie (HWR Berlin) w dziedzinie nauk podatkowych. Od momentu ukończenia studiów na Wydziale Ekonomii Europejskiego Uniwerstytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą jest związany zawodowo z kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ. W ramach przewodu doktorskiego na Uniwersytecie w Mannheim zajmował się tematyką podatkowego rozliczania strat w kontekście międzynarodowym. Publikuje oraz wygłasza wykłady w dziedzinie opodatkowania w kraju i za granicą. 

Magdalena Teclaw

Doradca podatkowy, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: teclaw@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe

Znajomość języków
polski, niemiecki 

Przebieg pracy zawodowej
Magdalena Tecław ukończyła studia ekonomiczne na uniwersytecie w Gdańsku. W roku 2002 studiowała w Bremen w ramach programu Erasmus Socrates. Od 2002 do 2006 pracowała w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym, które specjalizowały się w pracy z klientami zagranicznymi. W 2005 została wpisana na listę doradców podatkowych. Od kwietnia 2006 roku pracuje dla VON ZANTHIER & SCHULZ w której zajmuje się doradztwem podatkowym oraz księgowością. 

Dominika Zbonik

Doradca podatkowy, aplikant radcowski, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: zbonik@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Dominika Zbonik ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Absolwentka studiów podyplomowych prawa podatkowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła praktyki  zawodowe w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie. Od stycznia 2016r. odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2017 została wpisana na listę doradców podatkowych.
Do zespołu VON ZANTHIER & SCHULZ dołączyła w 2015 roku.