Henning von Zanthier

Partner Berlin i Poznań, Rechtsanwalt / radca prawny, LL.M.

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: vonzanthier@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i niemieckie prawo spółek, niemiecko- polskie prawo służby zdrowia, polskie prawo energii odnawialnych

Znajomość języków
niemiecki, angielski, polski, francuski

Stowarzyszenia
Niemiecko-Polski Klub Energetyki Wiatrowej, League of Lawyers e.V., Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, DIRO

Przebieg pracy zawodowej
Henning von Zanthier założył r 1992 r. w Berlinie kancelarię VON ZANTHIER & SCHULZ specjalizującą się we współpracy z Polską. Od roku 1995 r. jest także właścicielem kancelarii prawniczej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów prawniczych w Niemczech i Francji (Diplôme Supérieur w Strasburgu) uzyskał w Stanach Zjednoczonych tytuł Master of Laws - LL.M. (Uniwersytet Tulane). W 1991 r. został wpisany na listę adwokatów w Berlinie i podjął pracę jako adwokat w dużej międzynarodowej spółce adwokackiej. W 2003 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika zagranicznego w Polsce. Henning von Zanthier jest pierwszym zagranicznym prawnikiem dopuszczonym do wykonywania zawodu jako radca prawny przez Krajową lzbę Radców Prawnych. W latach 2004- 2009 wykładał prawo polskie na Freie Universität w Berlinie. Ponadto regularnie wygłasza wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczące miedzynarodowego obrotu towarów.

Publikacje 
Henning von Zanthier jest autorem wielu artykułów dotyczących polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego oraz regularnie wygłasza wykłady na ten temat w różnych instytucjach, między innymi:

Rüdiger Schulz

Partner Berlin, Dipl.-Kfm. (FH) / biegły rewident / doradca podatkowy / specjalista międzynarodowego prawa podatkowego w Niemczech

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: schulz@vonzanthier.com

Specjalizacja

Badanie rocznych sprawozdań finansowych, kontrola prawidłowości biznesplanów, optymalizacja działalności gospodarczej przedisiębiorstw, międzynarodowe prawo podatkowe, tematyka dotycząca umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności w umowach polsko-niemieckich

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Stowarzyszenia
Rüdiger Schulz jest członkiem Związku Doradców Podatkowych Berlin-Brandenburg, a także Instytutu Biegłych Rewidentów, Doradca ds. aktywnych średnich przedsiębiorstw [Offensive Mittelstand] 

Przebieg pracy zawodowej

Od 1999 r. jest partnerem kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ w Berlinie. W 1992 r., po ukończeniu ekonomiki przedsiębiorstw w Berlinie, uzyskał tytuł Diplom - Kaufmann. Następnie pracował w spółce zajmującej się audytem i doradztwem podatkowym w Berlinie. W 1997 r. został wpisany na listę doradców podatkowych, a w 1999 r. na listę biegłych rewidentów. Posiada zaświadczenie uczestnictwa w kontroli jakości grupy zawodowej i jest uprawniony do przeprowadzania wymaganych ustawowo badań ksiąg podatkowych. Ponadto wygłasza wykłady z zakresu rachunkowości/ analizy bilansów oraz z zakresu prawa podatkowego w różnego rodzaju instytucjach.

Publikacje

„Zatrudnienie Polaków w Niemczech“  - wydane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Łukasz Dachowski

Partner Poznań / Kierownik kancelarii w Poznaniu / radca prawny, doradca podatkowy, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: dachowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i międzynarodowe prawo podatkowe, prawo spółek, prawo własności intelektualnej, sądownictwo polubowne

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Łukasz Dachowski ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł „Master of German and Polish Law“ (LL.M). Po ukończeniu studiów, w latach 2005 - 2007 pracował w jednej z kancelarii należących do tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie specjalizował się w międzynarodowym doradztwie podatkowym. W kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ pracuje od 2007 r. Należy w Polsce do nielicznej grupy radców prawnych, będących zarazem doradcami podatkowymi. Kieruje pracami kancelarii w Poznaniu.

Karolina Barałkiewicz-Sokal

Partner Poznań / radca prawny, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: baralkiewicz@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo procesowe, prawo gospodarcze, prawo ochrony środowiska oraz prawo turystyczne

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, rosyjski

Przebieg pracy zawodowej
Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 do 2003 roku pracowała w kilku kancelariach poznańskich, uzyskując doświadczenie w zakresie obsługi klientów zagranicznych. Od ukończenia aplikacji w październiku 2003 roku pracuje dla VON ZANTHIER & SCHULZ jako radca prawny. W 2004 roku ukończyła Studium Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe "Zarządzanie środowiskiem" w 2009 roku.

Grzegorz Modzelewski

Partner zarządzający MGI Modzelewski / biegły rewident w Polsce, Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 875 30 55
E-Mail: warszawa@vonzanthier.com

Specjalizacja

Księgowość w Polsce

Języki
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Grzegorz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Rachunkowość. Posiada wieloletnie doświadczenie jako audytor w międzynarodowych firmach audytorskich, w tym w jednej z firm należących do tzw. „wielkiej czwórki”. Numer wpisu w rejestrze biegłych rewidentów: 12134 Grzegorz jest Partnerem w MGI Modzelewski odpowiedzialnym za zarządzanie zespołem świadczącym kompleksowe usługi księgowe, które wspierają doradztwo prawne i podatkowe oferowane przez VON ZANTHIER & SCHULZ. Dzięki wieloletniej współpracy z MGI Modzelewski oferujemy w Polsce nie tylko doradztwo prawne i podatkowe, ale również kompleksową księgowość, świadcząc wszystkie usługi z tzw. „jednej ręki”.

Christian Gilke

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: gilke@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzenie i analiza rocznych sprawozdań finansowych, opracowanie rachunków kosztów w księgowości finansowej

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Stowarzyszenia
Doradca inicjatywy "Offensive Mittelstand"

Przebieg pracy zawodowej
W 2002 r. Christian Gilke uzyskał tytuł specjalisty ds. podatków i od tego czasu pracował w różnych spółkach w Berlinie świadczących usługi doradztwa podatkowego. W kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ pracuje od 2004 r.

Justyna Janik

Rechtsanwältin / adwokat w Niemczech, LL.M., Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: janik@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo IT, niemieckie i europejskie prawo cywilne i prawo cywilne procesowe

Znajomość języków 
niemiecki, polski, angielski 

Przebieg pracy zawodowej 
Justyna Janik studiowała prawo na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Aplikację ukończyła w okręgu Sądu Krajowego w Cottbus (Landgericht Cottbus) i od lata 2018 jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Berlinie. Wcześniej zdobyła tytuł polskiego magistra prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz ukończyła studia podyplomowe zakończone uzyskaniem tytułu Master of Laws (LL.M.). Justyna mówi po polsku, niemiecku i angielsku. Z kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ jest związana od początku 2018 roku.

Małgorzata Justyńska

Radca prawny, doradca podatkowy, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: justynska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i międzynarodowe prawo podatkowe, prawo spółek, prawo gospodarcze

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Małgorzata Justyńska ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracowała w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych, specjalizując się w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Ukończyła prestiżowe studia MBA Poznań-Atlanta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w porozumieniu z Uniwersytetem Georgia State w Atlancie. 

Paulina Kaźmierczak

Doradca podatkowy / Steuerberaterin in Polen, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: kazmierczak@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe

Języki
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Paulina Kaźmierczak studiowała finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2013 r. uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie finansów i rachunkowości, a w 2015 r. uzyskała tytuł magistra w tej dziedzinie. Ponadto uczestniczyła w programie LLP Erasmus w 2014 r., podczas którego studiowała semestr na uniwersytecie w Paderborn w Niemczech na wydziale Biznesu i Administracji. Od 2016 r. Paulina jest studentem w stowarzyszeniu - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). W czerwcu 2019 r. zdała egzamin na doradcę podatkowego w Polsce. Do VON ZANTHIER & SCHULZ dołączyła w kwietniu 2019 r. Wcześniej zdobyła doświadczenie w firmach doradczych specjalizujących się w obszarze podatków i rachunkowości.

Aleksandra Kiedrowski

Tytuł licencjata nauk ekonomicznych, księgowy bilansista, specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: kiedrowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzanie deklaracji podatkowych z elementen międzynarodowym, księgowość finansowa, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla osób fizycznych i spółek kapitałowych

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
W 2003 r. ukończyła studia ekonomiczne na Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. W 2012 r. uzyskała tytuł specjalisty ds. podatków, po czym rozpoczęła współpracę z VON ZANTHIER & SCHULZ. 

Katarzyna Kowalewska

Aplikant radcowski, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: kowalewska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Katarzyna Kowalewska studiowała prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od lutego 2017 roku. Aktualnie jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Rafał Królikowski

Rechtsanwalt (adwokat w Niemczech), wpisany na listę prawników zagranicznych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu / Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht (adwokat-specjalista międzynarodowego prawa gospodarczego), Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: krolikowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Niemieckie i polskie prawo nieruchomości i najmu; prawo przewozowe; niemieckie i polskie prawo spółek oraz handlowe; spory sądowe

Znajomość języków 
polski, niemiecki, angielski, rosyjski 

Przebieg pracy zawodowej 
Rafał Królikowski ukończył prawo na Uniwersytecie w Kolonii (Universität zu Köln). W latach 2008 – 2014 pracował dla renomowanych kancelarii adwokackich w Kolonii i Düsseldorfie. W latach 2009 – 2013 był pracownikiem Instytutu Prawa Wschodniego (obecnie: Instytut Prawa Europy Wschodniej i Prawa Porównawczego) Uniwersytetu w Kolonii. Aplikację ukończył w okręgu Sądu Krajowego w Kolonii (Landgericht Köln), między innymi w kancelarii CMS Hasche Sigle w dziale nieruchomości. Rafał Królikowski jest adwokatem w Niemczech, członkiem Izby Adwokackiej w Kolonii (Rechtsanwaltskammer Köln). W kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ w Poznaniu pracuje od jesieni 2014r. Od 2015r. wpisany jest na listę prawników zagranicznych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W pracy zawodowej specjalizuje się w prawie nieruchomości, niemieckim i międzynarodowym prawie handlowym, prawie przewozowym oraz postępowaniu cywilnym. 

Stowarzyszenia 

  • Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V. [Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników]
  • Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. [Niemieckie Towarzystwo Badań nad Europą Wschodnią]
  • Verein zur Förderung des Ostrechts an der Universität zu Köln e.V. [Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Badań Prawa Wschodniego na Uniwersytecie w Kolonii]

Krzysztof Łakomski

Radca prawny, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: lakomski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Międzynarodowe prawo handlowe, prawo procesowe, prawo gospodarcze, prawo IT, prawo umów

Znajomość języków 
Polski, niemiecki

Przebieg pracy zawodowej 
Krzysztof Łakomski ukończył stosunki międzynarodowe i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2012 do 2016 roku był zatrudniony w jednej z renomowanych kancelarii w Krakowie, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie obsługi klientów zagranicznych. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego (2010) organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Johannes Gutenberga w Moguncji i Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz Szkołę Prawa Austriackiego (2012) organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Wiedeński. W 2015 roku został wpisany na listę radców prawnych. W 2016 roku ukończył studia dla prawników zagranicznych na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, uzyskując tytuł magistra prawa niemieckiego (LL.M.). Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu prawa IT. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od kwietnia 2017 roku. 

Dr. jur. Jan Muszyński

Prawnik

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: muszynski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo pracy, międzynarodowe prawo gospodarcze

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, czeski

Werdegang
Jan Muszyński ukończył w roku 2012 studia prawnicze oraz studium prawa niemieckiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach jako stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera pracował nad doktoratem z dziedziny prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie w Bayreuth. Pracę doktorską wydał w prestiżowym berlińskim wydawnictwie Duncker & Humblot. Jest autorem licznych publikacji w polskich i niemieckich czasopismach naukowych. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji publicznej oraz w niemieckiej kancelarii adwokackiej w Poznaniu. Z kancelarią VON ZANTHIER&SCHULZ współpracuje od 2019 roku.

Daniel Nitzsche

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: nitzsche@vonzanthier.com

Specjalizacja

Opodatkowanie nieruchomości, kwestie podatkowe w zakresie konserwacji zabytków architektury ze środków publicznych, opodatkowanie organizacji pożytku publicznego oraz fundacji, sporządzanie deklaracji podatkowych, księgowość finansowa

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Naukę zawodu rozpoczął w naszej kancelarii, a następnie w 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty ds. podatków. Od tego czasu pracuje w naszej kancelarii. 

Tom Plickat

Tytuł licencjata nauk ekonomicznych, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: plickat@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzanie deklaracji podatkowych z elementen międzynarodowym, księgowość finansowa, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla osób fizycznych i spółek kapitałowych

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Tom Plickat w 2013 roku ukończył studia ekonomiczne na Uniwesytecie Humboldta w Berlinie, po czym rozpoczął współpracę z kacelarią. 

Carola Rothenburg

Księgowa ds. płacowych i finansowych, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: rothenburg@vonzanthier.com

Specjalizacja

Księgowość płacowa i finansowa

Znajomość języków
niemiecki, angielski 

Przebieg pracy zawodowej
Carola Rothenburg jest od 1998 r. wykwalifikowaną księgową. W kancelarii w Berlinie pracuje od 2007 roku.

Urszula Skrobisz

Radca prawny, doradca podatkowy, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: skrobisz@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne i procesowe, prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo podatkowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, francuski 

Przebieg pracy zawodowej 
Urszula Skrobisz studiowała prawo niemieckie i brytyjskie na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (licencjat) oraz prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskała tytuł „Bachelor  and Master of German and Polish Law“ (LL.B., LL.M.). W trakcie studiów i aplikacji pracowała w międzynarodowych kancelariach w Berlinie i Poznaniu, specjalizując się w obsłudze podmiotów z kapitałem zagranicznym. Absolwentka studiów podyplomowych prawa bankowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawa podatkowego i doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Olga Stańczyk

Aplikant, LL.M., Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: referendar@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo spółek, prawo handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Olga Stańczyk ukończyła polskie studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 2015 roku z celującym wynikiem. W latach 2016-2017 studiowała na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie ukończyła studia magisterskie z bardzo dobrym wynikiem, uzyskując tytuł "Master of German Law" (LL.M.). Wiosną 2019 r. pani Stańczyk zdała egzamin nostryfikacyjny, kwalifikujący ją do dopuszczenia do aplikacji prawniczej (Referendariat) w Niemczech i należała do 10% najlepszych absolwentów. Pani Stańczyk pracuje dla kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ od listopada 2017 roku.  

Magdalena Stefaniak – Odziemska

Doradca podatkowy / Steuerberaterin in Polen, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: stefaniak@vonzanthier.com

Specjalizacja

Steuerrecht

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Magdalena Stefaniak-Odziemska jest absolwentką Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu . Po ukończeniu studiów w latach 2010 – 2011 pracowała w jednej z kancelarii należących do tzw. Wielkiej Czwórki, a następnie w latach 2011-2019 kierowała zespołem podatkowym w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych, specjalizując się w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym, w szczególności z niemieckim. Doradza klientom w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, jak również bierze udział w postępowaniach przed organami skarbowymi, jak i w badaniach i przeglądach podatkowych spółek. Do VON ZANTHIER & SCHULZ dołączyła w lipcu 2019 r.

Magdalena Teclaw

Doradca podatkowy, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: teclaw@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe

Znajomość języków
polski, niemiecki 

Przebieg pracy zawodowej
Magdalena Tecław ukończyła studia ekonomiczne na uniwersytecie w Gdańsku. W roku 2002 studiowała w Bremen w ramach programu Erasmus Socrates. Od 2002 do 2006 pracowała w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym, które specjalizowały się w pracy z klientami zagranicznymi. W 2005 została wpisana na listę doradców podatkowych. Od kwietnia 2006 roku pracuje dla VON ZANTHIER & SCHULZ w której zajmuje się doradztwem podatkowym oraz księgowością. 

Dominika Zbonik

Radca prawny, doradca podatkowy, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: zbonik@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Dominika Zbonik ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Absolwentka studiów podyplomowych prawa podatkowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła praktyki  zawodowe w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie. W 2017 została wpisana na listę doradców podatkowych. W 2019 r. została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Do zespołu VON ZANTHIER & SCHULZ dołączyła w 2015 roku.