Henning von Zanthier

Partner Berlin i Poznań, Rechtsanwalt / radca prawny, LL.M.

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: vonzanthier@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i niemieckie prawo spółek, niemiecko- polskie prawo służby zdrowia, polskie prawo energii odnawialnych

Znajomość języków
niemiecki, angielski, polski, francuski

Stowarzyszenia
Niemiecko-Polski Klub Energetyki Wiatrowej, League of Lawyers e.V., Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, DIRO

Przebieg pracy zawodowej
Henning von Zanthier założył r 1992 r. w Berlinie kancelarię VON ZANTHIER & SCHULZ specjalizującą się we współpracy z Polską. Od roku 1995 r. jest także właścicielem kancelarii prawniczej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów prawniczych w Niemczech i Francji (Diplôme Supérieur w Strasburgu) uzyskał w Stanach Zjednoczonych tytuł Master of Laws - LL.M. (Uniwersytet Tulane). W 1991 r. został wpisany na listę adwokatów w Berlinie i podjął pracę jako adwokat w dużej międzynarodowej spółce adwokackiej. W 2003 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika zagranicznego w Polsce. Henning von Zanthier jest pierwszym zagranicznym prawnikiem dopuszczonym do wykonywania zawodu jako radca prawny przez Krajową lzbę Radców Prawnych. W latach 2004- 2009 wykładał prawo polskie na Freie Universität w Berlinie. Ponadto regularnie wygłasza wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczące miedzynarodowego obrotu towarów.

Publikacje 
Henning von Zanthier jest autorem wielu artykułów dotyczących polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego oraz regularnie wygłasza wykłady na ten temat w różnych instytucjach, między innymi:

Rüdiger Schulz

Partner Berlin, Dipl.-Kfm. (FH) / biegły rewident / doradca podatkowy / specjalista międzynarodowego prawa podatkowego w Niemczech

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: schulz@vonzanthier.com

Specjalizacja

Badanie rocznych sprawozdań finansowych, kontrola prawidłowości biznesplanów, optymalizacja działalności gospodarczej przedisiębiorstw, międzynarodowe prawo podatkowe, tematyka dotycząca umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności w umowach polsko-niemieckich

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Stowarzyszenia
Rüdiger Schulz jest członkiem Związku Doradców Podatkowych Berlin-Brandenburg, a także Instytutu Biegłych Rewidentów, Doradca ds. aktywnych średnich przedsiębiorstw [Offensive Mittelstand] 

Przebieg pracy zawodowej

Od 1999 r. jest partnerem kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ w Berlinie. W 1992 r., po ukończeniu ekonomiki przedsiębiorstw w Berlinie, uzyskał tytuł Diplom - Kaufmann. Następnie pracował w spółce zajmującej się audytem i doradztwem podatkowym w Berlinie. W 1997 r. został wpisany na listę doradców podatkowych, a w 1999 r. na listę biegłych rewidentów. Posiada zaświadczenie uczestnictwa w kontroli jakości grupy zawodowej i jest uprawniony do przeprowadzania wymaganych ustawowo badań ksiąg podatkowych. Ponadto wygłasza wykłady z zakresu rachunkowości/ analizy bilansów oraz z zakresu prawa podatkowego w różnego rodzaju instytucjach.

Publikacje

„Zatrudnienie Polaków w Niemczech“  - wydane przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Łukasz Dachowski

Partner Poznań / Kierownik kancelarii w Poznaniu / radca prawny, doradca podatkowy, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: dachowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i międzynarodowe prawo podatkowe, prawo spółek, prawo własności intelektualnej, sądownictwo polubowne

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Łukasz Dachowski ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł „Master of German and Polish Law“ (LL.M). Po ukończeniu studiów, w latach 2005 - 2007 pracował w jednej z kancelarii należących do tzw. Wielkiej Czwórki, gdzie specjalizował się w międzynarodowym doradztwie podatkowym. W kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ pracuje od 2007 r. Należy w Polsce do nielicznej grupy radców prawnych, będących zarazem doradcami podatkowymi. Kieruje pracami kancelarii w Poznaniu.

Karolina Barałkiewicz-Sokal

Partner Poznań / radca prawny, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: baralkiewicz@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo procesowe, prawo gospodarcze, prawo ochrony środowiska oraz prawo turystyczne

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, rosyjski

Przebieg pracy zawodowej
Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 do 2003 roku pracowała w kilku kancelariach poznańskich, uzyskując doświadczenie w zakresie obsługi klientów zagranicznych. Od ukończenia aplikacji w październiku 2003 roku pracuje dla VON ZANTHIER & SCHULZ jako radca prawny. W 2004 roku ukończyła Studium Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe "Zarządzanie środowiskiem" w 2009 roku.

Grzegorz Modzelewski

Partner zarządzający MGI Modzelewski / biegły rewident w Polsce, Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 875 30 55
E-Mail: warszawa@vonzanthier.com

Specjalizacja

Księgowość w Polsce

Języki
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Grzegorz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Rachunkowość. Posiada wieloletnie doświadczenie jako audytor w międzynarodowych firmach audytorskich, w tym w jednej z firm należących do tzw. „wielkiej czwórki”. Numer wpisu w rejestrze biegłych rewidentów: 12134 Grzegorz jest Partnerem w MGI Modzelewski odpowiedzialnym za zarządzanie zespołem świadczącym kompleksowe usługi księgowe, które wspierają doradztwo prawne i podatkowe oferowane przez VON ZANTHIER & SCHULZ. Dzięki wieloletniej współpracy z MGI Modzelewski oferujemy w Polsce nie tylko doradztwo prawne i podatkowe, ale również kompleksową księgowość, świadcząc wszystkie usługi z tzw. „jednej ręki”.

Galina Chakalova

Doradca podatkowy, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: chakalova@vonzanthier.com

Znajomość języków
Bułgarski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Galina Chakalova studiowała zarządzanie biznesem w Berlinie, koncentrując się na podatkach i rachunkowości. Została powołana na doradcę podatkowego w 2018 roku. Pracuje w naszej firmie od stycznia 2021 roku.

Paulina Czaja

Aplikantka radcowska, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: czaja@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, niderlandzki

Przebieg pracy zawodowej
Paulina Czaja studiowała prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2019 roku ukończyła studia prawa niemieckiego na Uniwersytecie Jerzego Augusta w Getyndze, uzyskując tytuł Master of Laws (LL.M.). W czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując dla polskich i niemieckich kancelarii obsługujących podmioty gospodarcze. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od lutego 2020 roku. W styczniu 2021 roku zacznie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. 

Marie Exner

Bachelor of Laws, Economics and Laws, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: exner@vonzanthier.com

Specjalizacja

Deklaracje podatku dochodowego, deklaracje podatku od spadków i darowizn, rachunkowość finansowa, deklaracje podatkowe i roczne sprawozdania finansowe freelancerów i spółek osobowych, opodatkowanie stowarzyszeń non-profit

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Marie Exner studiowała ekonomię i prawo w Wyższej Szkole Technicznej w Wildau i uzyskała tytuł licencjata w 2020 roku. Po studiach w październiku 2020 r. rozpoczęła studia magisterskie, aby przygotować się do egzaminu na doradcę podatkowego na Wyższej Szkole Zawodowej w Monachium w Berlinie. Pracuje w naszym biurze od maja 2019 roku.

Felix Frasek

Asystent doradcy podatkowego, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: frasek@vonzanthier.com

Specjalizacja

Deklaracje podatku dochodowego z odniesieniem międzynarodowym, deklaracje podatkowe freelancerów

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Felix Frasek studiuje "Prawo i ekonomię" na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Jego studia koncentrują się na prawie spółek i prawie podatkowym. Dołączył do naszej kancelarii w lutym 2020 roku.

Laura Gerlach

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: gerlach@vonzanthier.com

Specjalizacja

Deklaracje podatku dochodowego, rachunkowość finansowa, deklaracje podatkowe i roczne sprawozdania finansowe freelancerów, a także wewnętrzne transakcje płatnicze

Znajomość języków
niemiecki, angielski, hiszpański

Przebieg pracy zawodowej
Laura Gerlach ukończyła szkolenie na stanowisko asystenta podatkowego w 2018 roku i pracuje w naszej firmie od początku 2019 roku.

Christian Gilke

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: gilke@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzenie i analiza rocznych sprawozdań finansowych, opracowanie rachunków kosztów w księgowości finansowej

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Stowarzyszenia
Doradca inicjatywy "Offensive Mittelstand"

Przebieg pracy zawodowej
W 2002 r. Christian Gilke uzyskał tytuł specjalisty ds. podatków i od tego czasu pracował w różnych spółkach w Berlinie świadczących usługi doradztwa podatkowego. W kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ pracuje od 2004 r.

Anna Kanke

Magister międzynarodowego zarządzania biznesem, Magister finansów i rachunkowości, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: kanke@vonzanthier.com

Specjalizacja

Deklaracje podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych z odniesieniem międzynarodowym, rachunkowość finansowa, niemieckie i międzynarodowe prawo podatkowe

Języki
niemiecki, polski, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Anna Kanke studiowała Internationale Betriebswirtschaftslehre na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i uzyskała tytuł licencjata w 2018 roku. Po ukończeniu studiów licencjackich rozpoczęła w październiku 2018 r. podwójne studia magisterskie z zakresu International Business Administration na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz z zakresu Finansów i Rachunkowości w  Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Tytuł podwójnego magistra uzyskała w styczniu 2021 r. Pracuje w naszej kancelarii od lipca 2020 roku.

Aleksandra Kiedrowski

Tytuł licencjata nauk ekonomicznych, księgowy bilansista, specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: kiedrowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzanie deklaracji podatkowych z elementen międzynarodowym, księgowość finansowa, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla osób fizycznych i spółek kapitałowych

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
W 2003 r. ukończyła studia ekonomiczne na Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. W 2012 r. uzyskała tytuł specjalisty ds. podatków, po czym rozpoczęła współpracę z VON ZANTHIER & SCHULZ. 

Joanna Kochanowska

Magister nauk ekonomicznych, specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: kochanowska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Deklaracje podatku dochodowego z międzynarodowymi referencjami, rachunkowością finansową, zeznaniami podatkowymi i rocznymi sprawozdaniami finansowymi osób fizycznych, spółek osobowych i korporacyjnych

Znajomość języków
Polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Joanna Kochanowska studiowała zarządzanie międzynarodowym biznesem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a w 2013 roku uzyskała tytuł magistra. Po ukończeniu studiów ukończyła studia jako asystent podatkowy w 2016 roku. Pracuje w naszej kancelarii od kwietnia 2019 roku.

Sandra Kołodziejczyk

Aplikantka radcowska, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: kolodziejczyk@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Sandra Kołodziejczyk studiowała prawo polskie na Uniwersytecie Wrocławskim na  Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii oraz prawo niemieckie i ekonomię na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Podczas studiów wielokrotnie odbywała praktyki w renomowanych kancelariach zarówno w  Niemczech jak i w Polsce, gdzie zdobyła cenne doświadczenia.
Swoje zainteresowania prawne kieruję w stronę przedmiotów cywilistycznych. Interesuje się przede wszystkim prawem gospodarczym, a w szczególności prawem handlowym, spółek, oraz prawem międzynarodowym.
Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od lutego 2019 roku. Aktualnie jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Katarzyna Kowalewska

Radca prawny, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: kowalewska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Katarzyna Kowalewska studiowała prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od lutego 2017 roku. Aktualnie jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Melanie Laube-Flems

Asystentka doradcy podatkowego, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: laube-flems@vonzanthier.com

Specjalizacja

Deklaracje podatku dochodowego, księgowość finansowa, zeznania podatkowe i roczne sprawozdania finansowe freelancerów, spółek osobowych i kapitałowych

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Melanie Laube-Flems ukończyła w 1998 r. studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Berlinie (specjalizacja podatki), uzyskując tytuł Diplom-Kauffrau (FH). Następnie pracowała w kilku firmach doradztwa podatkowego. Dołączyła do naszej firmy w sierpniu 2021 roku.

Justyna Loretańska

Radca prawny, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: loretanska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo procesowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Justyna Loretańska ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskała tytuł „Master of German and Polish Law” (LL.M.). W latach 2010-2021 współpracowała z jedną z największych kancelarii prawnych w Poznaniu, gdzie zdobywała doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
w obszarze materialnego prawa cywilnego oraz prowadzeniu szkoleń m. in. dla zakładów ubezpieczeń. Brała aktywny udział w projekcie edukacji prawnej dla liceów, prowadzonym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Krzysztof Łakomski

Radca prawny, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: lakomski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Międzynarodowe prawo handlowe, prawo procesowe, prawo gospodarcze, prawo IT, prawo umów

Znajomość języków 
Polski, niemiecki

Przebieg pracy zawodowej 
Krzysztof Łakomski ukończył stosunki międzynarodowe i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2012 do 2016 roku był zatrudniony w jednej z renomowanych kancelarii w Krakowie, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie obsługi klientów zagranicznych. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego (2010) organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Johannes Gutenberga w Moguncji i Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz Szkołę Prawa Austriackiego (2012) organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Wiedeński. W 2015 roku został wpisany na listę radców prawnych. W 2016 roku ukończył studia dla prawników zagranicznych na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, uzyskując tytuł magistra prawa niemieckiego (LL.M.). Obecnie jest słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu prawa IT. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od kwietnia 2017 roku. 

Dr. jur. Jan Muszyński

Radca prawny, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: muszynski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo pracy, prawo spółek, M&A, Compliance

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, czeski

Werdegang
Jan Muszyński ukończył w roku 2012 studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach jako stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie w Bayreuth. Pracę doktorską wydał w prestiżowym berlińskim wydawnictwie Duncker & Humblot. Z kancelarią VON ZANTHIER&SCHULZ współpracuje od 2019 roku specjalizując się w zakresie bieżącego doradztwa przedsiębiorcom szczególnie w obszarze prawa pracy, prawa spółek, w tym transakcji M&A oraz prawa gospodarczego.

Kamil Niciecki

Rechtsanwalt / adwokat w Niemczech, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: niciecki@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo IT, niemieckie i polskie prawo spółek oraz handlowe, prawo budowlane

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Kamil Niciecki studiował prawo na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Po ukończeniu studiów pracował w polsko-niemieckiej kancelarii prawnej, gdzie zdobył doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich firm w zakresie niemieckiego prawa gospodarczego. Od września 2020 roku pracuje w kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ.

 

 

Daniel Nitzsche

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: nitzsche@vonzanthier.com

Specjalizacja

Opodatkowanie nieruchomości, kwestie podatkowe w zakresie konserwacji zabytków architektury ze środków publicznych, opodatkowanie organizacji pożytku publicznego oraz fundacji, sporządzanie deklaracji podatkowych, księgowość finansowa

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Naukę zawodu rozpoczął w naszej kancelarii, a następnie w 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty ds. podatków. Od tego czasu pracuje w naszej kancelarii. 

Viktorija Panfilova

Specjalista ds. podatków, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: panfilova@vonzanthier.com

Specjalizacja

Deklaracje podatku dochodowego, rachunkowość finansowa, roczne sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe i roczne sprawozdania finansowe freelancerów, spółki osobowe i korporacje

Znajomość języków:
Rosyjski, niemiecki, Łotwa

Przebieg pracy zawodowej
Viktorija Panfilova ukończyła w 2012 r. studia licencjackie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem ze specjalizacją prawniczą na Łotewskim Uniwersytecie Rolniczym, a w lutym 2020 r. ukończyła je jako urzędnik podatkowy. Od tego czasu pracuje dla naszej kancelarii.

Wojciech Paryś

Radca prawny, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: parys@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo spółek, prawo gospodarcze, M&A, Compliance

Języki
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej

Wojciech Paryś, absolwent prawa na uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim (licencjat),  radca prawny, po ukończeniu studiów pracował w kancelariach specjalizujących się w doradztwie gospodarczym. Od 2016 r. pracował, a od 2019 r. również kierował zespołem doradztwa prawnego w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych specjalizującej się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym, w szczególności z niemieckim.  W 2019 r. uzyskał certyfikat audytora wiodącego dla normy ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji).
W pracy zawodowej skupia się na bieżącym doradztwie jak również na doradztwie transakcyjnym.
Autor artykułów z zakresu prawa jak również współautor publikacji książkowych z zakresu Compliance i M&A

Aleksandra Philips

Specjalistka ds. rozliczania podatku VAT, LL.B., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: philips@vonzanthier.com

Specjalizacja

prawo podatkowe, prawo pracy

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej

Absolwentka polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W trakcie studiów została trzykrotną stypendystką współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Republiki Federalnej Niemiec „Deutschlandstipendium” za szczególne osiągnięcia w nauce. Od początku studiów była aktywnie zaangażowana w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, w którym pełniła funkcje w organach wykonawczych oraz kontrolnych. Do von Zanthier & Schulz dołączyła w 2018 roku, zdobywając w tej kancelarii pierwsze doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów zagranicznych. W 2020 roku ukończyła studia podyplomowe prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tom Plickat

Tytuł licencjata nauk ekonomicznych, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: plickat@vonzanthier.com

Specjalizacja

Sporządzanie deklaracji podatkowych z elementen międzynarodowym, księgowość finansowa, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych dla osób fizycznych i spółek kapitałowych

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Tom Plickat w 2013 roku ukończył studia ekonomiczne na Uniwesytecie Humboldta w Berlinie, po czym rozpoczął współpracę z kacelarią. 

Carola Rothenburg

Księgowa ds. płacowych i finansowych, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: rothenburg@vonzanthier.com

Specjalizacja

Księgowość płacowa i finansowa

Znajomość języków
niemiecki, angielski 

Przebieg pracy zawodowej
Carola Rothenburg jest od 1998 r. wykwalifikowaną księgową. W kancelarii w Berlinie pracuje od 2007 roku.

Tim Schäfer

Stażysta, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: schaefer@vonzanthier.com

Znajomość języków
Niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Tim Schäfer rozpoczął swoją praktykę jako asystent podatkowy w naszej firmie w listopadzie 2020 roku.

Paul Schick

Student, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: schick@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe, prawo spółek, rozliczenia podatku dochodowego

Znajomość języków
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Paul Schick studiuje prawo na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Z powodzeniem ukończył już studia licencjackie z zakresu prawa. Dołączył do naszej kancelarii w październiku 2021 roku.

Marcel Schreiber

Księgowy ds. płacowych & IT, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: schreiber@vonzanthier.com

Specjalizacja

Rachunkowość płacowa i IT, zasoby ludzkie

Znajomość języków:
niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Marcel Schreiber uzyskał tytuł Bachelor Professional of Trade and Commerce w 2012 roku, skupiając się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i posiada kilkuletnie doświadczenie w administrowaniu średniej wielkości holdingiem, w tym w księgowości płacowej i zarządzaniu kadrami. Pracuje w naszej firmie od marca 2020 roku.

Svitlana Schuster

Księgowa ds. finansowych, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: schuster@vonzanthier.com

Specjalizacja

Księgowość finansowa

Znajomość języków
ukraiński, rosyjski, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Svitlana ukończyła studia w 1999 roku jako księgowa finansowa w Czernihowie (Ukraina). W 2003 roku ukończyła studia z zakresu administracji biznesowej na Kijowskim Uniwersytecie Zarządzania (Ukraina). W 2019 roku ukończyła dalszą edukację na stanowisku specjalisty ds. księgowości w DUT w Berlinie. Od początku 2019 roku pracuje w naszym biurze.

Olga Stańczyk

Aplikant, LL.M., Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: referendar@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo spółek, prawo handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Olga Stańczyk ukończyła polskie studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim w 2015 roku z celującym wynikiem. W latach 2016-2017 studiowała na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie ukończyła studia magisterskie z bardzo dobrym wynikiem, uzyskując tytuł "Master of German Law" (LL.M.). Wiosną 2019 r. pani Stańczyk zdała egzamin nostryfikacyjny, kwalifikujący ją do dopuszczenia do aplikacji prawniczej (Referendariat) w Niemczech i należała do 10% najlepszych absolwentów. Pani Stańczyk pracuje dla kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ od listopada 2017 roku.  

Paula Staszak

Aplikantka radcowska, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: staszak@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Paula Staszak studiowała prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od marca 2019 roku. Od stycznia 2021 roku rozpoczyna aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Magdalena Stefaniak – Odziemska

Doradca podatkowy, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: stefaniak@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Magdalena Stefaniak-Odziemska jest absolwentką Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu . Po ukończeniu studiów w latach 2010 – 2011 pracowała w jednej z kancelarii należących do tzw. Wielkiej Czwórki, a następnie w latach 2011-2019 kierowała zespołem podatkowym w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych, specjalizując się w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym, w szczególności z niemieckim. Doradza klientom w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, jak również bierze udział w postępowaniach przed organami skarbowymi, jak i w badaniach i przeglądach podatkowych spółek.

Małgorzata Stępień

Radca prawny, doradca podatkowy, MBA, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: stepien@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i międzynarodowe prawo podatkowe, prawo spółek, prawo gospodarcze

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Małgorzata Stępień ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracowała w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych, specjalizując się w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Ukończyła prestiżowe studia MBA Poznań-Atlanta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w porozumieniu z Uniwersytetem Georgia State w Atlancie. 

Magdalena Teclaw

Doradca podatkowy, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: teclaw@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe

Znajomość języków
polski, niemiecki 

Przebieg pracy zawodowej
Magdalena Tecław ukończyła studia ekonomiczne na uniwersytecie w Gdańsku. W roku 2002 studiowała w Bremen w ramach programu Erasmus Socrates. Od 2002 do 2006 pracowała w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym, które specjalizowały się w pracy z klientami zagranicznymi. W 2005 została wpisana na listę doradców podatkowych. Od kwietnia 2006 roku pracuje dla VON ZANTHIER & SCHULZ w której zajmuje się doradztwem podatkowym oraz księgowością. 

Małgorzata Tyrakowska

Prawnik, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: tyrakowska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Małgorzata Tyrakowska studiowała prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończyła także studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Kancelarią VON ZANTHIER & SCHULZ współpracuje od listopada 2020 roku.

Dominika Zbonik

Radca prawny, doradca podatkowy, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: zbonik@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Dominika Zbonik ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Absolwentka studiów podyplomowych prawa podatkowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła praktyki  zawodowe w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie. W 2017 została wpisana na listę doradców podatkowych. W 2019 r. została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.
Do zespołu VON ZANTHIER & SCHULZ dołączyła w 2015 roku.