Henning von Zanthier

Partner Berlin i Poznań, Rechtsanwalt / radca prawny, LL.M.

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: vonzanthier@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i niemieckie prawo spółek, polskie prawo energii odnawialnych, w szczególności geotermii

Znajomość języków
niemiecki, angielski, polski, francuski

Stowarzyszenia
Niemiecko-Polski Klub Energetyki Wiatrowej, League of Lawyers e.V., Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie ds. Zdrowia i Polityki Społecznej, DIRO

Przebieg pracy zawodowej
Henning von Zanthier założył w 1992 r. kancelarię w Berlinie specjalizującą się we współpracy z Polską. Od roku 1995 r. jest także właścicielem kancelarii prawniczej w Poznaniu. Po ukończeniu studiów prawniczych w Niemczech i Francji (Diplôme Supérieur w Strasburgu) uzyskał w Stanach Zjednoczonych tytuł Master of Laws - LL.M. (Uniwersytet Tulane). W 1991 r. został wpisany na listę adwokatów w Berlinie i podjął pracę jako adwokat w dużej międzynarodowej spółce adwokackiej. W 2003 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu prawnika zagranicznego w Polsce. Henning von Zanthier jest pierwszym zagranicznym prawnikiem dopuszczonym do wykonywania zawodu jako radca prawny przez Krajową lzbę Radców Prawnych. W latach 2004- 2009 wykładał prawo polskie na Freie Universität w Berlinie. Ponadto regularnie wygłasza wykłady na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczące miedzynarodowego obrotu towarów.

Publikacje 
Henning von Zanthier jest autorem wielu artykułów dotyczących polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego oraz regularnie wygłasza wykłady na ten temat w różnych instytucjach, między innymi:

Łukasz Dachowski

Partner Poznań / Kierownik kancelarii w Poznaniu / radca prawny, doradca podatkowy, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: dachowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i międzynarodowe prawo podatkowe, prawo spółek, prawo własności intelektualnej, sądownictwo polubowne

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Łukasz studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Po ukończeniu studiów pracował w jednej z globalnych firm konsultingowch należących do tzw. Big4, gdzie specjalizował się w doradztwie podatkowym w środowisku międzynarodowym. Z naszą kancelarią w Poznaniu związany jest od 2007 roku. Jest kierownikiem kancelarii w Poznaniu. Od 2015 roku jest odpowiedzialny za rozwój polskich spraw w firmie, a od 2017 r. jest partnerem kapitałowym. W swojej praktyce Łukasz doradzał znaczącym spółkom w zakresie prawa handlowego i podatkowego, których łączna wartość inwestycji wynosi kilkaset milionów euro.

Karolina Barałkiewicz-Sokal

Partner Poznań / radczyni prawna, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: baralkiewicz@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo pracy, prawo procesowe, prawo gospodarcze, prawo ochrony środowiska oraz prawo turystyczne

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, rosyjski

Przebieg pracy zawodowej
Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 do 2003 roku pracowała w kilku kancelariach poznańskich, uzyskując doświadczenie w zakresie obsługi klientów zagranicznych. Od ukończenia aplikacji w październiku 2003 roku pracuje dla naszej kancelarii w Poznaniu jako radca prawny. W 2004 roku ukończyła Studium Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe "Zarządzanie środowiskiem" w 2009 roku. Zakres jej specjalizacji obejmuje prawo pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i wprowadzania zasad work-life balance, a także wsparcie międzynarodowych inwestorów w złożonych inwestycjach w odnawialne źródła energii (OZE), przede wszystkim - farmy wiatrowe.

Grzegorz Modzelewski

Partner zarządzający MGI Modzelewski / biegły rewident w Polsce, Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 875 30 55
E-Mail: warszawa@vonzanthier.com

Specjalizacja

Księgowość w Polsce

Języki
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Grzegorz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Rachunkowość. Posiada wieloletnie doświadczenie jako audytor w międzynarodowych firmach audytorskich, w tym w jednej z firm należących do tzw. „wielkiej czwórki”. Numer wpisu w rejestrze biegłych rewidentów: 12134 Grzegorz jest Partnerem w MGI Modzelewski odpowiedzialnym za zarządzanie zespołem świadczącym kompleksowe usługi księgowe, które wspierają doradztwo prawne i podatkowe oferowane przez VON ZANTHIER & DACHOWSKI. Dzięki wieloletniej współpracy z MGI Modzelewski oferujemy w Polsce nie tylko doradztwo prawne i podatkowe, ale również kompleksową księgowość, świadcząc wszystkie usługi z tzw. „jednej ręki”.

Dr. jur. Jan Muszyński

Radca prawny, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: muszynski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo pracy, prawo spółek, M&A, Compliance

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski, czeski

Werdegang
Jan Muszyński ukończył w roku 2012 studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach jako stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera uzyskał tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie w Bayreuth. Pracę doktorską wydał w prestiżowym berlińskim wydawnictwie Duncker & Humblot. Jan specjalizuje się w zakresie bieżącego doradztwa przedsiębiorcom szczególnie w obszarze prawa pracy, prawa spółek, w tym transakcji M&A oraz prawa gospodarczego.

Dr Małgorzata Stępień

Radca prawny, doradca podatkowy, MBA, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: stepien@vonzanthier.com

Specjalizacja

Polskie i międzynarodowe prawo podatkowe, prawo spółek, prawo gospodarcze

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Dr Małgorzata Stępień jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pracowała w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych, specjalizując się w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Ukończyła prestiżowe studia MBA Poznań-Atlanta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w porozumieniu z Uniwersytetem Georgia State w Atlancie. W październiku 2021 r. z sukcesem obroniła rozprawę doktorską, zatytułowaną „Wartość usług prawnych z perspektywy mandantów i mandatariuszy na rynku B2B” na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

 

Magdalena Stefaniak – Odziemska

Doradca podatkowy, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: stefaniak@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Magdalena Stefaniak-Odziemska jest absolwentką Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu . Po ukończeniu studiów pracowała w jednej z kancelarii należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Następnie przez kilka lat kierowała zespołem podatkowym w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych, specjalizując się w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym, w szczególności z niemieckim. Doradza klientom w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, jak również bierze udział w postępowaniach przed organami skarbowymi, jak i w badaniach i przeglądach podatkowych spółek.

Wojciech Paryś

Radca prawny, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: parys@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo spółek, prawo gospodarcze, M&A, Compliance

Języki
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej

Wojciech Paryś, absolwent prawa na uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim (licencjat),  radca prawny, po ukończeniu studiów pracował w kancelariach specjalizujących się w doradztwie gospodarczym. Od 2016 r. pracował, a od 2019 r. również kierował zespołem doradztwa prawnego w jednej z największych międzynarodowych firm doradczych specjalizującej się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym, w szczególności z niemieckim.  W 2019 r. uzyskał certyfikat audytora wiodącego dla normy ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji).
W pracy zawodowej skupia się na bieżącym doradztwie jak również na doradztwie transakcyjnym.
Autor artykułów z zakresu prawa jak również współautor publikacji książkowych z zakresu Compliance i M&A

Robert Suligowski

Radca prawny, LL.M., Of counsel

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: suligowski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo nieruchomości komercyjnych, fuzje i przejęcia, postępowanie upadłościowe, prawo administracyjne

Znajomość języków
polski, angielski, niemiecki

Przebieg pracy zawodowej
Robert studiował prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Po ukończeniu studiów pracował w jednej z największych polskich kancelarii prawnych. Robert uczestniczył w ponad stu różnych transakcjach na rynku nieruchomości o łącznej wartości inwestycji przekraczającej miliard złotych. Doradza wielu firmom handlowym, deweloperskim, generalnym wykonawcom oraz funduszom inwestycyjnym budującym nowe sklepy, biurowce i centra logistyczne, jak również właścicielom i zarządcom nieruchomości. Z sukcesem uczestniczył w komercjalizacji kilku projektów inwestycyjnych.

Łukasz Błażejewski

Radca prawny, LL.M., tłumacz przysięgły języka niemieckiego, Compliance Officer, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: blazejewski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, compliance, prawo łowieckie

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Łukasz Błażejewski ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskał tytuł „Master of German and Polish Law” (LL.M.). Od 2018 roku posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. W roku 2023 z wynikiem bardzo dobrym ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunku „Compliance Officer”. 

W latach 2008-2014 współpracował z kancelariami prawnymi gdzie zajmował się bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów gospodarczych. W latach 2014-2018 pracował w Niemczech jako prawnik „in-house” dla jednego z największych niemieckich koncernów z branży rolniczej, gdzie był odpowiedzialny m.in. za polski rynek. W latach 2018-2023 współpracował z jedną z największych kancelarii prawnych w Poznaniu, gdzie był odpowiedzialny za bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych we wszelkich aspektach prowadzonej przez klientów działalności gospodarczej. Ponadto w kancelarii odpowiedzialny był za wdrażanie systemów compliance u klientów.

Katarzyna Kowalewska-Glegoła

Radca prawny, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: kowalewska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Katarzyna Kowalewska-Glegoła studiowała prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Z naszą kancelarią współpracuje od lutego 2017 roku. Doradza w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz e-commerce. We wrześniu 2021 r. została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Justyna Loretańska

Radca prawny, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: loretanska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo procesowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Justyna Loretańska ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskała tytuł „Master of German and Polish Law” (LL.M.). W przeszłości współpracowała z jedną z największych kancelarii prawnych w Poznaniu, gdzie zdobywała doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych,
w obszarze materialnego prawa cywilnego oraz prowadzeniu szkoleń m. in. dla zakładów ubezpieczeń. Brała aktywny udział w projekcie edukacji prawnej dla liceów, prowadzonym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Krzysztof Łakomski

Radca prawny, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: lakomski@vonzanthier.com

Specjalizacja

Międzynarodowe prawo handlowe, prawo procesowe, prawo gospodarcze, prawo IT, prawo umów

Znajomość języków 
Polski, niemiecki

Przebieg pracy zawodowej 
Krzysztof Łakomski ukończył stosunki międzynarodowe i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W przeszłości był zatrudniony w jednej z renomowanych kancelarii w Krakowie, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie obsługi klientów zagranicznych. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego (2010) organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Johannes Gutenberga w Moguncji i Uniwersytet Ruprechta-Karola w Heidelbergu oraz Szkołę Prawa Austriackiego (2012) organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet Wiedeński. W 2015 roku został wpisany na listę radców prawnych. W 2016 roku ukończył studia dla prawników zagranicznych na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, uzyskując tytuł magistra prawa niemieckiego (LL.M.). W ramach studiów podyplomowych Krzysztof studiował również prawo IT. 

Kamil Niciecki

Rechtsanwalt / adwokat w Niemczech, Berlin

Kontakt

Telefon: 030 - 88 03 59 0
E-Mail: niciecki@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo IT, niemieckie prawo spółek oraz handlowe, prawo pracy

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Kamil Niciecki studiował prawo na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Po ukończeniu studiów pracował w polsko-niemieckiej kancelarii prawnej, gdzie zdobył doświadczenie w doradztwie na rzecz polskich firm w zakresie niemieckiego prawa gospodarczego.

 

 

Jakub Wysocki

Radca prawny, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: wysocki@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo handlowe i gospodarcze, inwestycje budowlane, wspólnoty mieszkaniowe, nieruchomości

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Jakub Wysocki jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Dreźnie, na którym ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego oraz integracji europejskiej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w poznańskich kancelariach prawnych oraz jednostkach samorządu terytorialnego. W kolejnych latach świadczył usługi w zakresie doradztwa prawnego na rzecz firm z sektora budowlanego realizujących złożone inwestycje budowlane (w tym poprzez międzynarodowe konsorcja) m.in. w sektorze budowy dróg i kolei oraz z sektora FMCG. Dodatkowo zajmuje się również doradztwem prawnym dotyczącym wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości.

Dominika Zbonik

Radca prawny, doradca podatkowy, LL.B., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: zbonik@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo podatkowe, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Dominika Zbonik ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Absolwentka studiów podyplomowych prawa podatkowego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła praktyki  zawodowe w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Berlinie. W 2017 została wpisana na listę doradców podatkowych. W 2019 r. została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Monika Amdouni

Payroll Manager u naszego partnera kooperacyjnego MGI Modzelewski, Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 875 30 55

Przebieg pracy zawodowej

Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa Łazarski, specjalność Ekonomia w handlu zagranicznym. Ukończyła również na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej Studia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Uczestniczka wielu warsztatów i kursów o tematyce szerokorozumianego HR.

W przeszłości pracowała w międzynarodowych korporacjach tj. liderów swojej branży, gdzie odpowiadała za zagadnienia kadrowo płacowe, regulaminy i akty wewnętrzne z zakresu prawa pracy, współpracę ze związkami zawodowymi oraz międzynarodowym Zarządem.

W naszej firmie zajmuje się obsługą kadrowo płacową spółek naszych klientów.

Wioletta Bajuk

Główna księgowa u naszego partnera kooperacyjnego MGI Modzelewski, Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 875 30 55

Przebieg pracy zawodowej
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse w Lubelskiej Szkole Biznesu Szkole Wyższej. Obecnie studiuje na kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W przeszłości pracowała między innymi w międzynarodowej kancelarii księgowej, gdzie prowadziła księgi oraz rozliczenia podatkowe polskich spółek oraz podmiotów z kapitałem zagranicznym.

W naszej firmie zajmuje się obsługą międzynarodowych firm z branży informatycznej, handlowej i usługowej.

Licencja Ministerstwa Finansów – nr 9878/2005

Marta Drobek

Biegły Rewident, Główna księgowa u naszego partnera kooperacyjnego MGI Modzelewski, Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 875 30 55

Przebieg pracy zawodowej
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość, specjalność Rachunkowość. Obecnie kończy Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej.
W przeszłości pracowała w kancelarii księgowej prowadząc księgi oraz rozliczenia podatkowe podmiotów polskich oraz spółek z kapitałem zagranicznym. Zajmowała się również badaniem sprawozdań finansowych w renomowanej polskiej spółce audytorskiej. Przez kilka lat pracowała w grupie podmiotów z kapitałem austriackim jako pełnomocnik zarządu do spraw finansowych.
W naszej firmie zajmuje się obsługą księgową międzynarodowych firm m.in. z branży usługowej i farmaceutycznej.
Licencja Ministerstwa Finansów nr: 17392/2007
Numer wpisu w rejestrze biegłych rewidentów: 12358

Joanna Krzywnicka

Główna księgowa u naszego partnera kooperacyjnego MGI Modzelewski, Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 875 30 55

Języki
Polski, Niemiecki

Przebieg pracy zawodowej
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność Strategie Podatkowe. Ukończyła również Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa w SGH. W przeszłości pracowała w renomowanej międzynarodowej kancelarii księgowej oraz odpowiadała za rozliczenia VAT w międzynarodowym koncernie z branży FMCG. Posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z kapitałem zagranicznym, głownie niemieckim. W MGI Modzelewski zajmuje się obsługą międzynarodowych firm m.in. z branży farmaceutycznej, budowlanej, inżynieryjnej oraz elektromaszynowej.

Iwona Sternal

Główna księgowa u naszego partnera kooperacyjnego MGI Modzelewski, Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 875 30 55

Przebieg pracy zawodowej

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studia z Rachunkowości w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w księgowości. W przeszłości pracowała między innymi w międzynarodowej kancelarii księgowej, gdzie prowadziła księgi oraz rozliczenia podatkowe podmiotów z kapitałem zagranicznym oraz oddziałów zagranicznych spółek.

Licencja Ministerstwa Finansów - nr 26921/2001.

Renata Ślesicka

Główna księgowa, Doradca podatkowy u naszego partnera kooperacyjnego MGI Modzelewski, Warszawa

Kontakt

Telefon: +48 22 875 30 55

Przebieg pracy zawodowej
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność Finanse i Bankowość. Stypendystka na Uniwersytecie im. Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem. Licencjonowany doradca podatkowy.
W przeszłości pracowała w renomowanych kancelariach doradztwa podatkowego  i sieciowych biurach rachunkowych oraz odpowiadała za rozliczenia CIT i VAT w międzynarodowych koncernach z branży nieruchomości oraz branży leasingowej. Posiada duże doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z kapitałem zagranicznym, głownie niemieckim.
W naszej firmie zajmuje się obsługą księgową międzynarodowych firm m.in. z branży ubezpieczeniowej, spożywczej, elektrycznej i elektrotechnicznej.
Numer wpisu na listę doradców podatkowych: 09355

Ludomira Kasprzak

Aplikantka radcowska, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: kasprzak@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Przebieg pracy zawodoweLudomira Kasprzak studiowała prawo niemieckie i polskie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ludomira brała również udział w programie Erasmus, studiując na Uniwersytecie Wiedeńskim.

W trakcie studiów była aktywnie zaangażowana w działalność pozauczelnianą w międzynarodowej organizacji Rotaracat Club oraz Europejskim Stowarzyszeniu Studentów prawa ELSA Poland. Ponadto była trzykrotną stypendystką Stypendium Naukowego Rotary District 1940/ Europa – Universität Viadrina za szczególne osiągnięcia w nauce.

Swoje pierwsze doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych zarówno w Polsce jak i w Niemczech, gdzie rozwijała swoje zainteresowania prawem lotniczym.

W Kancelarii VON ZANTHIER & DACHOWSKI Ludomira zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek i prawa pracy. W czasie wolnym można znaleźć ją w przestworzach, kocha szybownictwo oraz baloniarstwo.

Obecnie Ludomira jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Aleksandra Philips

Aplikantka radcowska, Specjalistka ds. rozliczania podatku VAT, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: philips@vonzanthier.com

Specjalizacja

prawo podatkowe, prawo pracy

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej

Absolwentka polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W trakcie studiów została trzykrotną stypendystką współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Republiki Federalnej Niemiec „Deutschlandstipendium” za szczególne osiągnięcia w nauce. Od początku studiów była aktywnie zaangażowana w działalność Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, w którym pełniła funkcje w organach wykonawczych oraz kontrolnych. W 2020 Aleksandra roku ukończyła studia podyplomowe prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Paula Staszak-Urbańska

Aplikantka radcowska, LL.M., Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: staszak@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Paula Staszak-Urbańska ukończyła z wyróżnieniem prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prawo polsko-niemieckie na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskała tytuł „Master of German and Polish Law” (LL.M.).
Podczas studiów została stypendystką współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Republiki Federalnej Niemiec „Deutschlandstipendium” oraz finansowanego ze środków fundacji Ludwig-Heidenhain-Stiftung „Leistungsstipendium” za szczególne osiągnięcia w nauce.
Swoje zainteresowania koncentruje wokół szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz prawa pracy, prowadząc szkolenia oraz publikując artykuły w tym zakresie.
Do von ZANTHIER & DACHOWSKI dołączyła w 2019 roku. Aktualnie jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

 

 

Małgorzata Tyrakowska

Aplikantka radcowska, Poznań

Kontakt

Telefon: +48 61 858 25 50
E-Mail: tyrakowska@vonzanthier.com

Specjalizacja

Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe

Znajomość języków
polski, niemiecki, angielski

Przebieg pracy zawodowej
Małgorzata Tyrakowska studiowała prawo polskie i niemieckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ukończyła także studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim.