Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Umowa o współdziałanie

Podatnicy, którzy mają największe znaczenie gospodarcze dla budżetu państwa w Polsce (dochód w wysokości co najmniej 50 mln euro) będą mieli możliwość zawarcia umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej od 01.07.2020 r. Zawarcie umowy o współdziałanie powinno przede wszystkim zapewnić wzajemne zaufanie i jasność prowadzonej przez podatnika działalności. Zawarcie umowy o współdziałanie powinno być dokonane na wniosek podatnika i musi być poprzedzone kontrolą wstępną. Po zawarciu umowy o współdziałanie przeprowadza się audyty kontrolne mające na celu sprawdzenie poprawności wypełniania obowiązków podatkowych.

Zawarcie umowy o współdziałanie powinno być okazją do zminimalizowania ryzyka podatkowego spółki. Początkowo umowa ta powinna umożliwiać budowanie konstruktywnych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań w tym zakresie.

Zostaliśmy wyróżnieni przez magazyn FOCUS Special!

Otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Top Tax Advisory Office w dziedzinie międzynarodowego doradztwa podatkowego. Jest to dla nas bardzo cenne wyróżńienie, ponieważ w tym rankingu profesjonaliści polecają profesjonalistów. Dzięki opiniom doradców podatkowych tytuł ten otrzymaliśmy w latach 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 oraz w bieżącym roku.

Zostaliśmy również nagrodzeni przez Brandeins GmbH, Instytut Badań Rynku w Hamburgu, w takich kategoriach jak egzekwowanie prawa administracyjnego, doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, audyt oraz międzynarodowe doradztwo podatkowe.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego zespołu. Bardzo dziękujemy za docenienie naszej pracy!

Uprzednie porozumienia cenowe APA

Uprzednie porozumienia cenowe są rodzajem umowy z szefem Krajowej Administracji Skarbowej, w której uzgodniono, że kwota i sposób obliczenia ceny stosowanej w transakcjach pomiędzy spółkami grupy będzie odpowiadała cenie rynkowej. Przepisy regulujące otrzymanie umowy ulegają nowelizacji, co oznacza następujące zmiany:

• uproszczona procedura ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe;

• możliwość złożenia wniosku przez zagraniczną firmę planującą rozpoczęcie działalności w Polsce;

• ograniczenie warunków niedopuszczalności uzyskania APA;

• ujednolicenie danych zawartych w aplikacji tak, aby zakres aplikacji był zgodny z danymi zawartymi w dokumentacji plików lokalnych.

Otrzymanie APA daje podatnikom pewność, że warunki transakcji nie zostaną zakwestionowane przez organ podatkowy.

Chętnie pomożemy Państwu w uzyskaniu Uprzedniego Porozumienia Cenowego.

Podatek u źródła - kolejne istotne zmiany od 01.07.2020

Podatek u źródła jest podatkiem, który na ogół jest potrącany przez polskie spółki (płatników podatku) w Polsce w związku z wypłatą na rzecz spółek zagranicznych niektórych świadczeń, w tym wypłatą dywidend (19%), odsetek (pożyczki lub kredytu) lub wynagrodzenia za usługi doradcze (20%). Poprzednie przepisy zezwalały na zwolnienie takich płatności z podatku u źródła w Polsce lub podlegały obniżonej stawce podatku u źródła (np. 5% lub 15%), pod warunkiem spełnienia określonych wymogów prawnych. Od 01.07.2020 r. obowiązywać będą analogiczne zasady, ale z innymi ważnymi zmianami.

W przypadku, gdy kwota wypłacona na rzecz tego samego podatnika (tj. tej samej spółki zagranicznej) przekroczy w ciągu roku podatkowego 2 000 000,00 PLN, podatnik będzie co do zasady zobowiązany w pierwszej kolejności do pobrania bez zwolnienia podatku u źródła według nieobniżonej polskiej stawki podatku u źródła (co do zasady 19% lub 20%) i zapłacenia go polskiemu urzędowi skarbowemu w przypadku nadwyżki powyżej 2 000 000,00 PLN.

Podatek u źródła może być następnie zgłoszony do zwrotu w ramach specjalnej procedury. Zgodnie z nowymi przepisami, istnieją obecnie dwa sposoby odstąpienia od konieczności pobierania podatku u źródła, tj. uzyskanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku u źródła lub złożenie deklaracji przez wszystkich dyrektorów zarządzających podatnika.

Chętnie udzielimy Państwu pomocy w trakcie uzyskiwania korzyści podatkowych.

Biznes kontra koronawirus w Polsce - Webinar w języku niemieckim dnia 8.4.2020

Szanowni Państwo,

w imieniu Polsko-Niemieckiego Koła Gospodarczego w Poznaniu oraz zespołu Kancelarii VON ZANTHIER & SCHULZ, serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze na temat prowadzenia działalności gospodarczej w dobie pandemii koronawirusa.

Webinar w j. niemieckim odbędzie się w środę, 8 kwietnia 2020 roku, o godz. 11.30 na Webinarjam. Spotkanie poprowadzą radca prawny Karolina Barałkiewicz-Sokal i doradca podatkowy Magdalena Stefaniak-Odziemska. Webinar potrwa ok. 45 minut.

W trakcie webinaru zostaną poruszone kwestie obecnie kluczowe dla przedsiębiorców, takie jak m.in:

• stosunki z pracownikami,
• umowy handlowe,
• tarcza antykryzysowa.

Jak dołączyć do webinaru? Osoby chętne prosimy o przesłanie wiadomości na adres: carrieri@vonzanthier.com. Do osób, które wyraziły chęć udziału w spotkaniu, przed jego rozpoczęciem zostaną przesłane odpowiednie linki. Aby dołączyć do webinaru, wystarczy kliknąć w przesłany link.

Serdecznie zapraszamy!

Idź do początku strony