Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Wykład w Hong Kongu, 12 października 2011

25. Konferencja LAWASIA

W dniach od 18 do 21 listopada 2012 odbędzie się w Indonezji 25. Konferecja Lawasia (Azjatyckie Stowarzyszenie Prawników). „Nieudane przejęcie – prawne konsekwencje“ to jeden z głównych tematów tej konferencji, podczas której referentem będzie również mecenas Henning von Zanthier LL.M.

20-lecie istnienia Kancelarii

20-lecie istnienia Kancelarii zostanie uczczone na październikowym wyjeździe pracowników berlińskiego i poznańskiego biura do Rzymu, kolebki prawa w Europie kontynentalnej.

W dniu 11 lipca 2012 w Berlinie na zaproszenie firmy RKWC GmbH mecenas Henning von Zanthier LL.M. wygłosił dla delegacji prokuratorów z prowincji Zhejiang, Chiny, wykład na temat „Ochrona konsumentów w Niemczech i w Unii Europejskiej“.

„Ochrona konsumentów w Niemczech i w Unii Europejskiej“

W dniu 11 lipca 2012 w Berlinie na zaproszenie firmy RKWC GmbH mecenas Henning von Zanthier LL.M. wygłosił dla delegacji prokuratorów z prowincji Zhejiang, Chiny, wykład na temat „Ochrona konsumentów w Niemczech i w Unii Europejskiej“.

„Odnawialne Energie w Polsce“ Seminarium w Hamburgu

Dnia 12.06.2012 pod patronatem konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu odbędzie się seminarium poświęcone tematyce energii odnawialnych w Polsce. Pani mecenas Magdalena Stawska-Höbel wygłosi prelekcję o energiach odnawialnych w Polsce oraz odpowie na pytania nasuwające się w związku z planowaną nowelizacją polskiego prawa w tym zakresie.

Konferencja DIRO w Rydze

W dniach od 31.05.2012 do 01.06.2012 ma miejsce coroczne zgromadzenie członków organizacji zrzeszającej prawników w Europie (DIRO). Pani mecenas Magdalena Stawska-Höbel uczestniczy w warsztatach z prawa upadłościowego a pani mecenas Karolina Barałkiewicz-Sokal w warsztatach z prawa pracy.

Tegorocznym tematem konferencji jest w szczególności dyskusja o „Za i przeciw dla europejskiego prawa kupna-sprzedaży“.

Publikacje "Telemedizin"

Pan mecenas Henning von Zanthier i pani Aleksandra Dziurzyńska są współautorami książki pt.: „Telemedycyna“, wydawnictwa Oldenbourg, która ukazała się w maju 2012 roku. Wspólnie zredagowali oni rozdział „Radiologia i teleradiologia – wspólne aspekty i potencjał transgranicznych projektów między Niemcami a Polską“ umieszczony w trzecim wydaniu Rocznika HealthCapitel Berlin-Brandenburg 2011/2012 (wydany przez H. Kunze, S.Mutze).

Ponadto są autorami artykułu „Zdrowie bez granic. Europeizacja narodowych gospodarek w dziedzinie zdrowia na przykładzie niemiecko–polskiej współpracy“ zamieszczonego w Niemiecko– Polskim Roczniku Gospodarczym 2011 – 2012.

Pan mecenas Henning von Zanthier i pan mecenas Mariusz Lipa są współautorami broszury w języku polskim poświęconej niemieckiemu prawu pracy pt.: „Zatrudnienie Polaków w Niemczech“, która została wydana przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Handlu i Inwestycji. Broszura

Referat na temat „Biogaz rolniczy w Polsce“

1. Referat na temat „Biogaz rolniczy w Polsce“ w ramach targów BioGasWorld

Kancelaria von Zanthier & Schulz przygotuje referat na temat "Biogaz rolniczy w Polsce" na konferencję "Biogas Goes East", która odbędzie się w ramach targów BioGasWorld. Podczas referatu przedstawione i omówione zostaną wymogi tworzenia jak również rentowność instalacji do produkcji biogazu rolniczego w Polsce.

2. Aktualne cele polskiego rządu w odniesieniu do biogazu

Aby osiągnąć klimatyczne cel Unii Europejskiej polski rząd musi doprowadzić do zwiększenia udziału energii odnawialnych w ogólnym wytwarzaniu energii z obecnych ok. 5 % do 15 % do roku 2020. Natomiast do roku 2030 wskaźnik ten powinien wynosić 30 %. Największy udział w produkcji energii odnawialnej ma obecnie energia wiatrowa (ok. 46 %), która rozwijała się dynamicznie w minionych latach, zaś na drugim miejscu znajduje się energia wodna (ok. 37%). Aktualnie polski rząd koncentruje się jednak w projektach ustaw i wytycznych na rozwoju decentralistycznego zaopatrzenia w energię i otwiera tym samym nowe możliwości dla biomasy i biogazu z rolniczej produkcji. Do 2020 roku powinna w miarę możliwości w każdej gminie powstać instalacja biogazowa przetwarzająca biomasę rolniczą. Operatorzy sieci gazowych są ustawowo zobowiązani do odbioru biogazu rolniczego, o ile odpowiada on wymogom jakości. Wprowadzanie biogazu do lokalnej sieci gazowej jest wspierane certyfikatami. Należy oczekiwać, iż Polska po boomie na energię wiatrową doświadcza obecnie boomu w biogazie (dalsze informacje znajdują się w załączonej ulotce).

3. Targi BioGasWorld – współpraca celem targów

Dzięki decyzji o przyznaniu Polsce statusu kraju partnerskiego na międzynarodowych targach BioGasWorld 2012 zostanie zainicjowana platforma współpracy pomiędzy młodymi polskimi przedsiębiorstwami biogazowymi a doświadczonymi przedsiębiorcami i inwestorami z tej branży. Na targach oczekuje się odwiedzających zarówno z kraju partnerskiego Polski jak i z całego świata. Z powodu obecnej sytuacji BioGasWorld liczy na obecność kilkuset inwestorów i innych odwiedzających fachowców z samej Polski. Decyzja o przyznaniu Polsce statusu kraju partnerskiego BioGasWorld powinna być sygnałem do swobodnej transgranicznej wymiany informacji i współpracy zgodnie z hasłem "Biogas Goes East" ("Biogaz wyrusza na Wschód"). Szacuje się, że łączna liczba odwiedzających targi BioGasWorld 2012 sięgnie 5.000 osób.

4. Bezpłatne bilety wstępu dla odwiedzających

Bezpłatne bilety wstępu dla odwiedzających można uzyskać na stronie: www.BioGasWorld.de/ticket-se-code.html. Za bilety nie będzie naliczana opłata i uprawniają one również do udziału w partnerskich targach SolarEnergy i Bautec. Kod dostępu brzmi: 1b3w13

5. Dalsze informacje

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji, proszę zwrócić się do Pani mecenas Magdaleny Stawskiej-Höbel lub do:

Rainer Heinzel
Kierownictwo Targów BioGasWorld
ProFair Consult + Project GmbH
Tel.: +49 (5121) 206 26 0
Fax: +49 (5121) 206 26 26
heinzel@.messen-profair.de
www.biogasworld.de

Jan Masalski
Radca, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasada RP w Niemczech
Tel.: +49 (30) 206 226 717
Fax: +49 (30) 206 226 730
Jan.masalski@.wirtschaft-polen.de
www.berlin.trade.gov.pl

Idź do początku strony