W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Archiwa

Webinar League of Lawyers Webinar dnia 29.04.2020 o godz. 11:00 CET

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium na temat inwestycji zagranicznych w Niemczech i Tajlandii organizowane przez League of Lawyers. Skorzyjstaj z wiedzy naszych prelegentów: Henninga von Zanthier (Niemcy) i Nippity Pukdeetanakul (Tajlandia). Kliknij tutaj, aby się zarejestrować.

Gratulacje dla BR Volleys!

Od wielu lat wspieramy BR Volleys jako sponsorzy. Teraz stary i nowy mistrz Niemiec wygrał trzeci mecz finałowy z VfB Friedrichshafen i tym samym zapewnił sobie jedenasty tytuł w historii klubu. Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że drużyna zdobyła mistrzostwo nawet bez naszego aktywnego wsparcia w hali.

Zostaliśmy wyróżnieni jako "TOP Kancelaria Podatkowa 2021″

W tym roku nasza kancelaria po raz kolejny znalazła się w gronie "TOP Kancelaria Podatkowa 2021" w Niemczech w następujących obszarach działalności:

  •     doradztwo biznesowe
  •     międzynarodowe doradztwo podatkowe
  •     egzekucja administracyjna
  •     audyty

Jest to dla nas bardzo cenne, ponieważ w tym rankingu profesjonaliści polecają profesjonalistów. Dzięki opiniom doradców podatkowych zostaliśmy wyróżnieni również w latach 2014, 2016-2020.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego zespołu. Dziękujemy za docenienie naszej pracy!

LAWASIA & BRAK WEBINAR dnia 25.03.2021 - Działania państw na rzecz ratowania biznesu w czasie pandemii w Azji i Europie

Henning von Zanthier, partner w berlińskim biurze VON ZANTHIER & SCHULZ, był jednym z panelistów podczas webinaru na temat działań państw na rzecz ratowania biznesu w czasie pandemii w Azji i Europie, organizowanego przez Stowarzyszenie Prawnicze na rzecz Azji i Pacyfiku oraz Niemiecką Federalną Izbę Adwokacką, które odbyło się 25 marca br. Henning von Zanthier, jako przewodniczący Asian-European Subcommittee przy LAWASIA, przygotował koncept wydarzenia, aby przedyskutować rażące różnice pomiędzy krajami Azji Wschodniej i Europy w zakresie zwalczania pandemii COVID-19. Podczas spotkania omówiono działania rządowe w Wielkiej Brytanii, Malezji, Niemczech i Chinach. Eksperci ze wszystkich czterech krajów opowiedzieli o wsparciu w zakresie prawa pracy, specjalnych regulacji w ramach prawa upadłościowego oraz pomocy finansowej państwa dla firm. Nagranie webinaru można obejrzeć na stronie internetowej LAWASIA https://lawasia.asn.au/conferences-events/webinar-archive/state-measures-save-businesses-during-pandemic-asia-and-europe.

Doskonały pracodawca 2021

VON ZANTHIER & SCHULZ jest "Doskonałym Pracodawcą 2021"! Tak wynika z opinii jury ekspertów Zrzeszenia Doradców Podatkowych Berlina i Brandenburgii, które chwali m.in. nasze godziwe wynagrodzenie, koleżeńskie środowisko pracy oraz ofertę elastycznych modeli czasu pracy. Jesteśmy zachwyceni i bardzo dumni z tej wspaniałej nagrody.

Najlepsi doradcy podatkowi i audytorzy w Niemcy 2021

W bieżącym wydaniu specjalnym magazynu Brand Eins nasza kancelaria została uznana za Najlepszych Doradców Podatkowych i Audytorów 2021 w segmentach: międzynarodowe doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze, rachunkowość korporacyjna. To napawa nas dumą. Jak doszliśmy do tego zaszczytu? W badaniu przeprowadzonym przez Brand eins wśród ekspertów (doradców podatkowych i biegłych rewidentów) oraz klientów biznesowych i korporacyjnych (dyrektorzy zarządzający, pracownicy działów finansowych firm), zostaliśmy kilkukrotnie rekomendowani w dwuetapowym procesie badania i oceny. To zachęca nas do dalszej drogi. Dzięki opiniom doradców podatkowych zostaliśmy wyróżnieni w 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku.


Digital DATEV Kancelaria Prawna 2021

Miło nam poinformować, że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni tytułem Cyfrowa Kancelaria na rok 2021 przez DATEV eG jednego z wiodących przedstawicieli branży IT i oprogramowania aplikacyjnego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów i kancelarii prawnych https://www.smartexperts.de/. Nagroda została przyznana za wysoki poziom cyfryzacji i digitalizacji procesów biznesowych oraz bieżącą działalność operacyjną i obsługę klienta. Jesteśmy dumni z tego tytułu, dziękujemy i gratulujemy całemu zespołowi VON ZANTHIER & SCHULZ. Firma DATEV została założona w 1996 roku i jest jednym z wiodących przedstawicieli branży IT w Europie, specjalizującym się w profesjonalnych usługach informatycznych w zakresie księgowości, zarządzania pracownikami, ekonomiki przedsiębiorstw i podatków.

Time for Talents! Niemieckie stypendium HWR

Od początku roku 2021 jesteśmy sponsorem BMBF Deutschlandstipendium dla programu magisterskiego "FACT" w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Berlinie (https://www.hwr-berlin.de/) ! Stypendia będą przyznawane od 1 kwietnia 2021 r./ semestru letniego. Naszym celem jest nawiązanie kontaktu ze szczególnie utalentowanymi i zaangażowanymi studentami oraz wspieranie ich w nauce.

Nowy doradca podatkowy od stycznia 2021 r.

Miło nam Państwa poinformować, że od stycznia 2021 roku wzmocnimy nasz zespół w Berlinie. Doradca podatkowy Galina Chakalova (chakalova@.vonzanthier.com) posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe i będzie m.in. wspierać nasz dział międzynarodowego prawa podatkowego.

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do innego kraju UE a VAT

Sprzedaż wysyłkowa z Polski to sprzedaż towaru transportowanego z tego kraju do osoby fizycznej (prywatnej) z innego państwa UE, która nie jest podatnikiem VAT. Taka sytuacja ma miejsce, gdy towar zostaje wysłany z magazynu położonego w Polsce do prywatnej osoby fizycznej przykładowo w Niemczech.

Przedsiębiorca świadczący powyższe usługi powinien pamiętać, że sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli:

(1) nie został przekroczony limit sprzedaży wysyłkowej netto do danego państwa UE;

(2) nie złożono zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polsce o dobrowolnym opodatkowaniu tej sprzedaży w państwie UE przeznaczenia wysyłanego towaru mimo braku przekroczenia powyższego progu.

Przekroczenie progu lub złożenie odpowiedniego zawiadomienia skutkuje opodatkowaniem sprzedaży na terenie Unii Europejskiej w państwie przeznaczenia towarów.

Jak sprawdzić, czy został przekroczony limit?

Każde państwo UE określa własny limit sprzedaży wysyłkowej między 35 000 EUR a 100 000 EUR (np. Niemcy 100 000 EUR, Austria 35 000 EUR). Limit odnosi się do wartości netto sprzedaży wysyłkowej do danego państwa UE dokonanej w określonym roku kalendarzowym. Limit wyrażony w walucie obcej przelicza się w Polsce według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu 01.05.2004 roku.

Przykładowo limit sprzedaży wysyłkowej z Polski do Niemiec zgodnie z kursem EUR/PLN w wysokości 4,8122 PLN z 30.04.2004 roku wynosi 481.000 PLN (w zaokrągleniu do 1 000 PLN).

Kiedy sprzedaż wysyłkowa będzie opodatkowana w Polsce?

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do państwa UE będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce do momentu przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej ustalonego dla danego państwa UE. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pomimo wartości nieprzekraczającej powyższego progu, przedsiębiorca złoży stosowane zawiadomienie. Po przekroczeniu limitu lub odpowiednim zawiadomieniu Urzędu Skarbowego sprzedaż wysyłkowa podlega opodatkowaniu w państwie UE przeznaczenia towarów. Dotyczy to również sprzedaży do tego państwa w roku następującym po tym, w którym przekroczono limit. Powyższego nie zmienia fakt, że próg w tym następnym roku nie zostanie przekroczony.

Przykładowo, jeżeli w lipcu 2018 roku sprzedaż wysyłkowa z Polski do Niemiec przekroczyła limit 481 000 PLN, to część sprzedaży wysyłkowej do Niemiec w 2018 i całość w 2019 roku podlega opodatkowaniu w Niemczech. Jeśli w 2019 roku próg ten nie zostanie przekroczony, od 01.01.2020 roku sprzedaż wysyłkowa z Polski do Niemiec ponownie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Pamiętaj o dokumentacji

Należy mieć na uwadze, że pomimo przekroczenia limitu określonego państwa UE podatnik musi posiadać odpowiednią dokumentację, aby uniknąć dodatkowego opodatkowania tej sprzedaży w Polsce. W tym przypadku chodzi o dokumentację potwierdzającą jednoznacznie dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa UE przeznaczenia wysyłki. Powyższe dokumenty mogą mieć bardzo duże znaczenie w przypadku potencjalnej kontroli. Nie należy też zapominać, że organy mogą poprosić o przedstawienie szczegółów transakcji po kilku latach, gdy przedsiębiorca nie pamięta szczegółów danej sprzedaży.

Zmiany w 2021 roku

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na 2021 rok planowane są zmiany w prawie, modyfikujące dotychczasowe regulacje w zakresie sprzedaży wysyłkowej. Dlatego na bieżąco będziemy informować o nowelizacjach i nowych przepisach. Znajomość otoczenia prawnego pozwala bowiem efektywnie zarządzać prowadzoną działalnością, co w kontekście niepewności na rynku ma istotne znaczenie dla prowadzenia biznesu.

Jeśli już teraz masz pytania do sprzedaży wysyłkowej, skontaktuj się z nami. Po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją, wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i postaramy się znaleźć efektywne rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony