Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa sukces jest naszym celem

Idź do treści strony

Archiwa

Nasza tegoroczna darowizna z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W tym roku nasza kancelaria postanowiła wesprzeć darowizną fundację im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej (www.fvms.de), do której grona przyjaciół ma zaszczyt należeć. Dzięki prowadzonej działalności promocyjnej i informacyjnej fundacja pielęgnuje pamięć o organizacji Krąg z Krzyżowej, czyli grupie niemieckich opozycjonistów antyhitlerowskich oraz wspiera działalność niemiecko-polskiego centrum Spotkań Młodzieży w dolnośląskiej miejscowości Krzyżowa, niegdyś Kreisau. Co roku przybywa tam około 6.000 młodych ludzi z całej Europy i uczestniczy w blisko 150 projektach. Również naszą intencją jest popieranie tej sprawy.

Idź do początku strony