W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Archiwa

Nasza tegoroczna darowizna z okazji Świąt Bożego Narodzenia

W tym roku nasza kancelaria postanowiła wesprzeć darowizną fundację im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej (www.fvms.de), do której grona przyjaciół ma zaszczyt należeć. Dzięki prowadzonej działalności promocyjnej i informacyjnej fundacja pielęgnuje pamięć o organizacji Krąg z Krzyżowej, czyli grupie niemieckich opozycjonistów antyhitlerowskich oraz wspiera działalność niemiecko-polskiego centrum Spotkań Młodzieży w dolnośląskiej miejscowości Krzyżowa, niegdyś Kreisau. Co roku przybywa tam około 6.000 młodych ludzi z całej Europy i uczestniczy w blisko 150 projektach. Również naszą intencją jest popieranie tej sprawy.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony