Sieć organizacji

Rozległa sieć kontaktów zwiększa efektywność

Silni partnerzy to większa skuteczność rozwiązań 
Przy sprawach szczególnie kompleksowych i poruszających wiele dziedzin prawa jednocześnie współpracujemy z silnymi partnerami. Zwiększamy przez to efektywność doradztwa.

Prawo

DIRO (Zrzeszenie niemieckojęzycznych kancelarii prawniczych w Europie)

DIRO (www.diro.eu) jest utworzoną w roku 1992 organizacją zrzeszającą kancelarie prawnicze działające w całej Europie, której członkami jest obecnie ponad 80 kancelarii niemieckich i około 30 kancelarii z innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Członkami DIRO jest zarówno nasza Kancelaria w Berlinie, jak i w Poznaniu. Łącznie w ramach DIRO współpracuje ze sobą ponad 800 prawników, korespondujących w języku niemieckim i angielskim oraz w językach poszczególnych krajów. Korzyścią dla naszych Klientów jest z całą pewnością wielkość tej organizacji, jej zróżnicowanie i obecność jej członków w całej Europie. W ramach doradztwa transgranicznego DIRO zrzesza 30 kancelarii w najważniejszych europejskich centrach gospodarczych.
Dla naszych Klientów współpraca z prawnikami w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oznacza specjalistyczne doradztwo na wysokim poziomie. W bazie danych organizacji zawarte są szczegółowe informacje o poszczególnych kancelariach. 

LAWASIA (Stowarzyszeniem prawników w regionie Azji i Pacyfiku)

LAWASIA jest stowarzyszeniem zawodowym prawników różnych specjalizacji w regionie Azji i Pacyfiku, czyli w jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów świata. Począwszy do roku 2006, Henning von Zanthier brał czynny udział jako referent w organizacji corocznych konferencji w Hohot (Chiny), Honk Kongu, Ho-Chi-Minh (Wietnam). Na każdej z nich wygłaszał wykłady o różnych aspektach azjatyckich inwestycji w Unii Europejskiej, głownie w zakresie prawa spółek handlowych. Przez 10 lat był również członkiem grupy roboczej M&A. Od 2015 roku jest Dyrektorem Komitetu Azjatycko-Europejskiego, który zajmuje się różnymi problemami na obszarze europejsko-azjatyckim.
Od momentu powstania w 1966 r. LAWASIA zdobyła sobie uznanie i renomę wśród prawników i przedstawicieli rządów jako jedno z niewielu stowarzyszeń prawniczych w Azji. Stało się tak dzięki stworzeniu profesjonalnej i skutecznej w działaniu organizacji prawników, zainteresowanych obszarem Azji i Pacyfiku. Głównym celem stowarzyszenia LAWASIA jest wspieranie wymiany prawników związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w regionie Azji i Pacyfiku.
Od roku 2006 wspieraliśmy i prowadziliśmy ważne inwestycje i działania handlowe w Niemczech i Polsce przedsiębiorców z grupy LAWASIA. Głośnym echem w literaturze fachowej odbiło się reprezentowanie przez nas przed Europejskim Trybunałem w latach 2009-2011 jednej z spółek-córek grupy przedsiębiorstw Afasia Knits Deutschland GmbH.

League of Lawyers

League of Lawyers jest Związkiem Kancelarii Prawniczych ukierunkowanych na przedsiębiorstwa średniej wielkości w Azji i w Europie, świadczących doradztwo prawne z zakresu działalności gospodarczej na tym obszarze.  Organizacja powstała w 2013 roku w Hong Kongu i liczy aktualnie 17 członków. W roku 2016 została zarejestrowana również w Niemczech. Swoim członkom oferuje platformę internetową, umożliwiającą nawiązywanie kontaktów oraz wymianę spostrzeżeń i doświadczeń o tematyce prawniczej. Henning von Zanthier jest od 2014 roku przewodniczącym League of Lawyers.

Niemiecko-Polski Klub Energetyki Wiatrowej e.V.

Niemiecko-Polski Klub Energetyki Wiatrowej jest stowarzyszeniem promującym rozwój i upowszechnianie energii odnawialnych. Powstał na fali postępującego przełomu w polityce energetycznej. Celem stowarzyszenia jest ściślejsze powiązanie niemieckich i polskich firm, a także pojedynczych osób działających w obszarze energetyki wiatrowej, wspieranie i promowanie wymiany i wspólnych działań w celu rozwijania wspólnie oraz w skali międzynarodowej aktywności skierowanej na zwiększenie obecności na rynku i w polityce w interesie przełomu w energetyce oraz na odpowiedzialne wykorzystanie naturalnych zasobów energii. Henning von Zanthier jest jednym z członków zarządu Stowarzyszenia.   

Podatki i audyt finansowy

Datev

Datev to czołowy przedstawiciel branży IT i oprogramowania użytkowego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów i kancelarii prawniczych. Szeroki zakres działalności dotyczy przede wszystkim rachunkowości, zarządzania pracownikami, ekonomiką firm oraz podatków. Założony w 1966 roku Datev należy do najważniejszych przedstawicieli swojej branży w Europie. 

Instytut biegłych rewidentów

Instytut biegłych rewidentów oferuje swoim członkom poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności zawodowych w celu zapewnienia jednolitego i jak najwyższego poziomu jakości kontroli rewidentów. Ponadto instytut reprezentuje biegłych rewidentów w polityce, administracji i przed wieloma innymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami.
Pan Rüdiger Schulz jest członkiem instytutu.

Związek Doradców Podatkowych Berlin - Brandenburg

Związek Doradców Podatkowych Berlin - Brandenburg to czołowa instytucja dla wszystkich, którzy zawodowo zajmują się doradztwem podatkowym. Związek dba o interesy swoich członków oraz oferuje im wiele możliwości poszerzania wiedzy i dokształcania się. Od 60 już lat wspiera grupę zawodową doradców podatkowych.
Chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej o specyfice pracy doradcy podatkowego, zasięgnąć informacji o naszych metodach działania lub rozpocząć kształcenie zawodowe? Tutaj znajdą Państwo wiele ciekawych informacji.

STOWARZYSZENIE “ADVISORS IN INTERNATIONAL TAX LAW e.V.”

Stowarzyszenie “ADVISORS IN INTERNATIONAL TAX LAW e.V.” (w skrócie: AITL e.V.) koordynuje usługi doradcze z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. 
Kooperacja członkowska obejmuje w szczególności wymianę informacji między radcami oraz wymianę doświadczenia ze związkami zawodowymi z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Poza tym stowarzyszenie udziela wszystkim swoim członkom porad praktycznych z zakresu prawa, prawa podatkowego, dziedzin ekonomiki przemysłu oraz organizuje dokształcenia (m.in. poprzez przeprowadzenie sympozjów i spotkań informacyjnych). 
Stowarzyszenie zostało założone w roku 2009. Rüdiger Schulz udziela się od początku w zarządzie stowarzyszenia. 

Offensive Mittelstand

"Offensive Mittelstand – Gut für Deutschland" to sieć inicjatyw nowych jakości pracy w celu poprawy rezultatów sektora średnich przedsiębiorstw. Wspólny standard jakości INQA – Unternehmenscheck “ Guter Mittelstand” to główne narzędzie tej inicjatywy."Offensive Mittelstand" jest niezależną krajową inicjatywą  wspieraną przez związek partnerów, kraje, zrzeszenia przedsiębiorców i specjalistów, cechy i izby rzemieślnicze, znaki jakości, związki zawodowe, zrzeszenia zawodowe, kasy chorych, instytuty badawcze i usługodawców - łącznie 240 partnerów, a wśród nich naszą Kancelarię. Sprawdź się!