Podatek u źródła. Przygotuj się i nie trać tam gdzie nie musisz.

W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja. Planowane zmiany dotyczą m.in.:

  • Regulacji zagadnienia zachowania należytej staranności przez płatnika przy stosowaniu zwolnienia spod opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku.
  • Wyłączenia zwolnień i preferencyjnych stawek w związku z wypłatami powyżej 2 000 000 zł na rzecz jednego kontrahenta.

Łukasz Dachowski

Radca prawny / Doradca podatkowy LL.M.
Partner zarządzający

Dla kogo?

Nasze usługi kierujemy w szczególności do podmiotów polskich z kapitałem zagranicznym (głównie niemieckim i holenderskim), wypłacających należności na rzecz swoich kontrahentów – zarówno spółek powiązanych, ale także np. zagranicznych banków.

 

Wsparcia udzielamy również podmiotom zagranicznym, które na podstawie zawartych umów zyskają uprawnienia do złożenia wniosku o zwrot pobranego podatku u źródła w postępowaniu przed polskimi organami podatkowymi.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie należytego przygotowania się do planowanych zmian w przedmiocie podatku u źródła – jesteśmy do dyspozycji.

Korzyści ze współpracy

Wsparcie ekspertów i praktyczne podejście

Kompleksowe usługi prawne i podatkowe

Usługi w języku angielskim i niemieckim

Dbałość o najwyższą jakość na każdym etapie sprawy

Zakres naszych działań

Proces certyfikacji

Kompleksowe przeprowadzenie przez proces zachowania należytej staranności
i stworzenie pisemnej procedury w tym zakresie.

Monitoring wysokości wpłat

Pomoc przy wdrożeniu procedur dot. monitorowania wysokości wypłat należności powyżej progu 2 000 000 zł.

Opinia o stosowaniu zwolnienia

Profesjonalne wsparcie przy przygotowaniu postępowania przedmiocie uzyskania „opinii o stosowaniu zwolnienia”.

Bezpieczeństwo członków zarządu

Zabezpieczenie członków zarządu przed szeroko rozumianą odpowiedzialnością karno-skarbową.

Audyty i postępowania o zwrot podatku u źródła

Przeprowadzanie audytów umów zawartych przez naszych Klientów oraz postępowań o zwrot podatku u źródła.

Dostosowanie się do nowych przepisów jest konieczne

Podatek u źródła potrącany jest przez płatnika (spółkę wypłacającą należność) w związku z wypłatą określonych świadczeń, w tym np. dywidendy odsetek lub wynagrodzenia za usługi doradcze.

Obowiązujące przepisy przewidują zwolnienia spod opodatkowania lub opodatkowania według stawki preferencyjnej (np. 5 lub 15 %) w związku z wypłatą na rzecz kontrahentów z zagranicy. W 2020 r. zajdą znaczące zmiany w tym zakresie.

Dowiedz się, na jakie zmiany musisz być gotowy. Planowane na 2020 r. zmiany zakładają m.in.:

  • Uregulowanie i podkreślenie znaczenia kwestii zachowania należytej staranności przez płatnika przy stosowaniu zwolnienia spod opodatkowania lub preferencyjnej stawki podatku. Zmiany uwzględniają również obowiązek badania elementów stanu faktycznego dotyczącego zagranicznego kontrahenta.
  • Wyłączenie zwolnień i preferencyjnych stawek w związku z wypłatami powyżej 2.000 000 PLN na rzecz jednego kontrahenta. Wprowadzone zostaną 3 nowe metody dotyczące płatności należności powyżej tej kwoty:
    • płatność podatku i złożenie wniosku przez płatnika lub zagranicznego kontrahenta o jego zwrot (postępowanie sformalizowane przed polskimi organami podatkowymi);
    • wystąpienie o „opinię o uzyskaniu zwolnienia” przez płatnika lub zagranicznego kontrahenta w przypadku płatności dywidend lub odsetek na rzecz podmiotu powiązanego (postępowanie sformalizowane przed polskimi organami podatkowymi);
    • regularne składanie oświadczeń przez członków zarządu płatnika dotyczące spełnienia ustawowych warunków, w tym elementów stanu faktycznego zagranicznego kontrahenta.

Niestosowanie się do nowych zasad może skutkować nałożeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego (10-30 %) lub osobistą odpowiedzialnością karno-skarbową członków zarządu płatnika.

Nasze sukcesy

Najwyższą jakość oferowanej przez nas obsługi prawnej potwierdzają liczne wyróżnienia w prestiżowych rankingach branżowych. Jesteśmy rzetelnym i w pełni profesjonalnym partnerem, któremu możesz zaufać.

Kontakt

Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania i rozjaśnimy wszelkie wątpliwości
w zakresie planowanych zmian dotyczących podatku u źródła. Nasi specjaliści czekają na Twój kontakt – zadzwoń lub napisz.