W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Zaświadczenie A1

Zaświadczenie A1 stanowi ochronę zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa pracowników nie tylko w razie zachorowania za granicą, ale również przed podwójnym płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne.

Zaświadczenie A1 ustala, które prawo ubezpieczeń społecznych, którego państwa, ma zastosowanie dla  pracowników w przypadku pracy za granicą, w państwach UE. Zaświadczenie to jest bezwzględnie konieczne, również w przypadku krótkoterminowego zatrudniania pracowników za granicą. W pewnych okolicznościach możliwe jest również późniejsze złożenie wniosku, ale powinni Państwo być w stanie je wykazać w chwili rozpoczęcia pracy za granicą.

W ramach Unii Europejskiej obowiązuje zasada możliwości dalszego ubezpieczenia w kraju rodzinnym w przypadku działalności zarobkowej za granicą. Jednakże od tej zasady możliwe są wyjątki, zatem powinni Państwo mieć na względzie to, że:

Każda osoba zatrudniona jest zobowiązana wykazać za pomocą zaświadczenia A1, jakie prawo ubezpieczeń społecznych ma w jej przypadku zastosowanie. Krótko opiszemy, jak otrzymać zaświadczenie A1 dla siebie lub swoich pracowników. Od dnia 01.01.2019 wniosek o wydanie zaświadczenia A1 będzie składany drogą elektroniczną.

 

Należy rozróżnić dwa przypadki: oddelegowanie oraz zwykłe zatrudnienie w kilku krajach członkowskich Unii Europejskiej. W zależności od przypadku muszą Państwo zwrócić się do odpowiedniej kasy chorych, niemieckiej instytucji łącznikowej ds. ubezpieczenia zdrowotnego Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA) lub niemieckiego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

1. Oddelegowanie

Oddelegowanie ma miejsce, gdy:

-          osoba zatrudniona pracuje za granicą tymczasowo/w sposób ograniczony czasowo

-          nie w sposób stały

-          na polecenie swojego pracodawcy.

Co należy zrobić?

W przypadku pracowników posiadających ubezpieczenie ustawowe pracodawca musi złożyć wypełniony wniosek w kasie chorych zainteresowanego.

Osoby zatrudnione nieposiadające ubezpieczenia ustawowego muszą złożyć wniosek  do właściwego organu regionalnego niemieckiego ubezpieczenia emerytalno-rentowego i doręczyć dalsze dokumenty.

Wskazówka: dla każdego kraju, w którym wykonywana jest praca, należy złożyć osobny wniosek. 

2. Zwyczajne zatrudnienie w kilku krajach członkowskich

Zwyczajnie zatrudniony w kilku krajach jest każdy pracownik, który

-          wykonuje regularnie pracę w przynajmniej jednym innym państwie członkowskim UE,

-          wykonuje co najmniej raz w miesiącu lub pięć razy w ciągu kwartału pracę za granicą w Unii Europejskiej.

Co należy zrobić?

Zwyczajnie zatrudnione osoby muszą złożyć formularz wniosku w DVKA.

 

Wskazówka: Również tutaj należy uwzględnić możliwe pułapki, ponieważ kto wykonuje mniej niż 25% swojej pracy w kraju rodzinnym, podlega ubezpieczeniu społecznemu za granicą.

Wskazówka

Twoja firma zajmuje się zleceniami transgranicznymi i szukasz kompetentnego partnera w zakresie doradztwa i wsparcia?
Napisz do nas teraz: berlin@.vonzanthier.com i skorzystaj z naszych efektów synergii w zakresie doradztwa podatkowego i prawa!

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony