W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Prywatne transakcje sprzedaży

W przypadku sprzedaży prywatnego majątku, czy to bitcoinów czy nieruchomości, możemy mieć do czynienia z prywatną transakcją sprzedaży, która prowadzi do opodatkowania  uzyskanego dochodu ze sprzedaży (tzw. podatek spekulacyjny).

 

Zasadniczo sprzedaż majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu. Od tej zasady jest jednak wyjątek: jeśli korzystają Państwo ze swoich prywatnych składników majątku w sposób komercyjny, na przykład wynajmują Państwo swoją nieruchomość osobom trzecim, dochody ze sprzedaży mogą podlegać opodatkowaniu. To, czy transakcja sprzedaży będzie ostatecznie podlegać opodatkowaniu, zależy po pierwsze od tego, czy uzyskano dochód ze sprzedaży, a po drugie od tego, ile czasu upłynęło pomiędzy nabyciem i sprzedażą. 

Kiedy prywatne transakcje sprzedaży podlegają opodatkowaniu?

Ustawodawca rozróżnia pomiędzy nieruchomościami i prawami na nieruchomościach oraz ogólnie innymi aktywami.

Nieruchomości i prawa na nieruchomościach (np. dziedziczne prawo zabudowy) podlegają opodatkowaniu, jeśli

-          Pomiędzy zakupem lub zakończeniem budowy i sprzedażą upłynęło mniej niż dziesięć lat

Wskazówka: Jeśli nie są Państwo pewni, czy od chwili zakupu i sprzedaży Państwa nieruchomości wynajmowanej osobom trzecim upłynęło te dziesięć lat i chcą mieć Państwo pewność, jak będzie wyglądać Państwa sytuacja, to dzięki tak zwanej wiążącej informacji otrzymywanej od administracji podatkowej uzyskamy dla Państwa w sposób wiążący prawnie wszelkie implikacje podatkowe.

Wszystkie inne aktywa, do których zalicza się w szczególności przedmioty wartościowe, takie jak sztabki złota lub srebra lub dewizy, podlegają opodatkowaniu, jeśli w ciągu roku od zakupu zostaną sprzedane z zyskiem.

 

Dobra wiadomość na koniec: nie wszystkie transakcje sprzedaży są opodatkowane, zysk ze sprzedaży poniżej 600 € pozostaje wolny od podatku.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony