W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Potrącanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń zapewnia dochód Państwa i dotyczy wszystkich. Czy rzeczywiście wszystkich? Poniżej przedstawiamy w skrócie, kto, jak i kiedy musi płacić podatek od wynagrodzeń i jaka klasa podatkowa jest dla Państwa najkorzystniejsza.

Są Państwo pracodawcą i muszą Państwo odprowadzać podatek od wynagrodzeń swoich pracowników, proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać więcej informacji

Uwaga wstępna: nie każdy płaci podatek od wynagrodzeń, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku od wynagrodzeń podlegają jedynie pracownicy, a zatem osoby wykonujące pracę najemną. Podatek od wynagrodzeń nie różni się od podatku dochodowego, jest jednym ze sposobów pobierania podatku dochodowego.

 

Wysokość podatku od wynagrodzeń jest uzależniona z jednej strony od wysokości zarobków, a z drugiej strony od klasy podatkowej.

Wskazówka

Wprawdzie już przy potrącaniu zaliczki na podatek od wynagrodzeń uwzględniony zostaje stan cywilny  i pewne kwoty wolne od podatku, jednakże w większości przypadków opłaca się złożyć deklarację podatkową. W roku 2013 około 87 % pracowników, którzy złożyli deklarację podatkową, otrzymało zwrot podatku w wysokości średnio 935 €. Jeśli deklaracja podatkowa wydaje się Państwu zbyt skomplikowana i niejasna, pomożemy Państwu, a przy okazji koszty doradztwa podatkowego mogą Państwo również odliczyć od podatku!

W Niemczech istnieje łącznie sześć klas podatkowych. Przedstawiamy Państwu ich skutki:

Wskazówka

Chcieliby Państwo szybko obliczyć swoje dochody netto lub porównać je w różnych klasach podatkowych? Mogą Państwo w tym celu skorzystać z bezpłatnego kalkulatora podatku dochodowego i podatku od wynagrodzeń  Federalnego Ministerstwa Finansów!

Klasa podatkowa 1

Każdy pracownik zarabiający miesięcznie więcej niż 450 € zostaje standardowo przyporządkowany do tej klasy podatkowej. Klasa podatkowa 1 umożliwia skorzystanie z najmniejszej liczby ulg podatkowych, uwzględniona jest tylko ryczałtowa kwota dla pracownika w wysokości 1.000 € oraz podstawowa kwota wolna od podatku, która jest corocznie poddawana korekcie – jaka jest jej obecna wysokość, mogą się Państwo dowiedzieć tutaj.

Kasa podatkowa 2

Ta klasa podatkowa jest szczególnie korzystna w przypadku samotnych rodziców z jednym dzieckiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Ponieważ tutaj od zobowiązania podatkowego od podatku odliczana jest oprócz ryczałtowej kwoty dla pracownika i podstawowej kwoty wolnej od podatku również dodatkowa ulga. Warunkiem jest, że nie pozostaje się w związku małżeńskim ani w związku analogicznym do małżeńskiego.

 

Jednakże należy pamiętać, że do klasy podatkowej 2 można zostać przyporządkowanym jedynie po złożeniu odpowiedniego wniosku – nie dzieje się to automatycznie!

Klasa podatkowa 3

Ta klasa podatkowa może zostać wybrana jedynie przez podatników zamężnych/żonatych i prowadzi do najniższych potrąceń zaliczek na poczet podatku w ciągu roku! Państwo wybierają klasę podatkową 3, a Państwa małżonek klasę 5. Ta klasa podatkowa jest zalecana, gdy jedno z małżonków ma znacznie wyższe dochody od drugiego.

Połączenie klas podatkowych III/V jest tak skonstruowane, że suma zaliczek na poczet podatku od wynagrodzeń obu małżonków odpowiada mniej więcej spodziewanemu rocznemu podatkowi, jeśli małżonek przyporządkowany do klasy podatkowej III uzyskuje około 60 procent, a małżonek przyporządkowany do klasy podatkowej V około 40 procent wspólnych dochodów z pracy. W przypadku innego udziału procentowego we wspólnych dochodach z pracy – z uwagi na stosunkowo niskie zaliczki na poczet podatku od wynagrodzeń - może zaistnieć konieczność dopłaty podatku.

 

Jednakże proszę zwrócić uwagę: wprawdzie w klasie podatkowej 3 małżonek ma podwójną podstawową kwotę wolną od podatku oraz inne kwoty wolne od podatku, a małżonek w klasie podatkowej 5 nie ma żadnych kwot wolnych od podatku. Mimo tego w ten sposób dochód netto może zostać najlepiej zoptymalizowany. 

Klasa podatkowa 4

Klasa podatkowa 4 jest dostępna również dla podatników będących w związku małżeńskim. W przeciwieństwie do klasy podatkowej 3 oboje małżonkowie muszą wybrać tę klasę. Zaletami jest dostosowanie zobowiązań podatkowych obu małżonków mniej więcej do ich wynagrodzeń i uniknięcie dopłaty podatku na koniec roku.

 

W efekcie końcowym alternatywy klasa podatkowa III/V oraz IV/IV różnią się tylko momentem zapłaty podatku dochodowego. Kombinacja III/V ma korzystny wpływ na miesięczne dochody gospodarstwa domowego, ale muszą Państwo liczyć się z ewentualną dopłatą na koniec roku. Wybierając alternatywę IV/IV jedno z małżonków będzie musiało płacić wyższe zaliczki na poczet podatku od wynagrodzeń. W przypadku gdy przekroczą one rzeczywiste zobowiązanie podatkowe, na koniec roku ma miejsce zwrot podatku dochodowego.

Klasa podatkowa 5

Ta klasa podatkowa jest odpowiednio powiązana z klasą podatkową 3 i z punktu widzenia otrzymywanego miesięcznego wynagrodzenie netto stanowi najgorszą alternatywę. W związku z tym klasa ta powinna być wybierana optymalnie przez małżonka o niższych dochodach.

 

Na koniec roku przy składaniu deklaracji podatkowej wybór ten skutkuje jednakże często zwrotem podatku, jeśli dokonana została najkorzystniejsza optymalizacja Państwa dochodów.

Klasa podatkowa 6

Klasa podatkowa 6 ma z reguły zastosowanie tylko w przypadku, gdy oprócz głównego zatrudnienia wykonuje się również zarobkowo inne prace i stanowi Państwa „drugą klasę podatkową “. Dzieje się tak standardowo w przypadku dodatkowych prac. Tutaj nie ma żadnych kwot wolnych od podatku i zaliczki na poczet podatku od wynagrodzeń potrącane są już od pierwszego euro dochodu.

 

W najlepszym razie należało by przyporządkować tę klasę podatkową do pracy, z której uzyskują Państwo najniższe dochody.

Wskazówka

Klasy podatkowe mogą Państwo zmienić w ciągu roku kalendarzowego w swoim urzędzie skarbowym jeden raz, najpóźniej do 30 listopada. Wniosek o dokonanie zmiany klasy podatkowej w przypadku małżonków musi zostać złożony w urzędzie skarbowym przez oboje małżonków wspólnie.

Na pytanie, jaka kombinacja jest korzystniejsza, nie ma niestety konkretnej odpowiedzi. Decyzja w tej kwestii musi być podjęta indywidualnie w zależności od Państwa osobistej sytuacji  i interesów. Chętnie Państwu pomożemy w zoptymalizowaniu miesięcznych dochodów Państwa gospodarstwa domowego – prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą email!

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony