W 2019 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie podatku
u źródła. W 2020 r. podatników czeka kolejna nowelizacja.

Przeczytaj o planowanych zmianach i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

Podatek u źródła

In 2019 we faced in Poland a significant change in the withholding tax. In 2020 we expect further law changes in this matter.

Please read about the withholding tax in Poland and find out how we can help you.

Withholding tax

In 2019 hat sich in Polen die Rechtslage in Bezug auf die Quellensteuer erheblich geändert. In 2020 sind weitere Rechtsänderungen in dieser Hinsicht erwartet.

Bitte machen Sie sich mit diesem Thema vertraut und erkundigen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Quellensteuer

Państwa sukces jest naszym celem

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident. 

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Państwa sukces jest naszym celem.

Państwa adwokat, doradca podatkowy, biegły rewident.

Idź do treści strony

Podatek od usług budowlanych

W przypadku prac budowlanych płynność ma znaczenie zarówno dla inwestora, jak i dla wykonawcy robót budowlanych. Dlatego chcemy Państwu przestawić w skrócie, najważniejsze wyjaśnienia odnośnie podatku od usług budowlanych oraz kiedy możliwe jest zwolnienie z tego podatku.

W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych ustawodawca posługuje się różnymi potrąceniami podatkowymi. W przypadku prac budowlanych jest to tak zwany podatek od usług budowlanych. Przedsiębiorcy, którzy zlecają odpłatne wykonanie prac budowlanych, są standardowo zobowiązani do poddania wynagrodzeń potrąceniu podatku w wysokości 15 % wynagrodzenia.

Kto jest zobowiązany do potrącenia podatku?

Zasadniczo każdy inwestor, który jest również przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o podatku VAT, jest zobowiązany do potrącania podatku.

Wskazówka

Inwestor ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo odprowadzony podatek od usług budowlanych.

Kiedy należny jest podatek od usług budowlanych?

Z reguły podatek od usług budowlanych należny jest wraz z płatnością wynagrodzenia na rzecz wykonawcy prac budowlanych. Podatek od usług budowlanych potrącony w ciągu miesiąca kalendarzowego inwestor musi zgłosić do 10. dnia kolejnego miesiąca  przy użyciu sześciostronicowego formularza zgodnego z drukiem urzędowym  i odprowadzić do urzędu skarbowego.

Wskazówka

Inwestor jest zobowiązany rozliczyć z wykonawcą potrącony podatek od usług budowlanych. Wystarczająca jest kopia deklaracji podatkowej.

Na jakich warunkach możliwe jest zwolnienie z podatku od usług budowlanych?

W przypadku usług budowlanych, za które wynagrodzenie wynosi mniej niż 5.000 €, zastosowanie ma regulacja dotycząca kwot bagatelnych według § 48 ustęp 2 ustawy o podatku dochodowym. Próg regulacji dotyczącej kwot bagatelnych zwiększa się do 15.000 €, gdy inwestor uzyskuje wyłącznie zwolnione z podatku VAT obroty z działalności wynajmu.

 

Ponadto zwolnienie z potrącania podatku jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy inwestor jest w stanie przedstawić wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o zwolnieniu z tego podatku  w rozumieniu § 48b ustawy o podatku dochodowym.

Kto otrzymuje zaświadczenie o zwolnieniu z podatku według § 48b ustawy o podatku dochodowym?

Zasadniczo krajowy lub zagraniczny wykonawca składa wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku, które przedstawia inwestorowi. Wydanie zaświadczenia uzależnione jest od spełnienia określonych warunków. Wykonawca

-          w przypadku posiadania miejsca  zwykłego pobytu, miejsca zamieszkania, siedziby lub centrum zarządzania poza terytorium Niemiec musi powołać w kraju osobę uprawnioną do odbioru, a przedmiot opodatkowania nie może wydawać się zagrożony oraz

-          nie może wykazywać zaległości podatkowych, itd.

 

Zaświadczenie o zwolnieniu z podatku obowiązuje przez maksymalnie trzy lata, jeśli nie zostanie wydane na czas określony. 

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące podatku od usług budowlanych, chcieliby Państwo złożyć wniosek o zwolnienie z podatku lub skorzystać z kompleksowego doradztwa w sprawach podatkowych, służymy pomocą – zapraszamy do uzgodnienia terminu spotkania.

+49 30 88 03 59 0
berlin@vonzanthier.com
Idź do początku strony