Jesteśmy zaangażowani

W ciągu minionych lat zaangażowaliśmy się w działalność następujących organizacji i instytucji: 

Wspieramy:

Konkurs na biznesplan Berlin-Brandenburg (BPW)

Jesteśmy zaangażowani, jako jurorzy i doradcy, w konkursach na biznesplan, przez co czynnie wspieramy młode przedsiębiorstwa z naszego regionu i okolic Berlina. Regularnie uczestniczymy w spotkaniach organizacji BPD (www.b-p-w.de) będąc do Państwa dyspozycji, zawsze gotowi do rozmowy.

Club von Berlin

Club von Berlin (www.clubvonberlin.de) stanowi platformę wymiany pomysłów z różnych dziedzin, takich jak polityka, kultura, gospodarka czy nauka. – Klub został założony w 1992 roku przez mecenasa von Zanthier i innych zainteresowanych.  Henning von Zanthier był przez 10 lat członkiem zarządu Klubu. 

Wsparcie finansowe

Wspieramy finansowo następujące instytucje i programy społeczne:

Fundacja im. Freyi von Moltke na rzecz Krzyżowej
http://www.kreisau.de

Fundacja Synanon
http://www.synanon-aktuell.de

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 
http://www.dpjw.org

Stowarzyszenie Krajów Europy Środkowej i Wschodniej  
http://www.o-m-v.org