Nowe akty prawne w obszarze koncesjonowania paliw ciekłych w Polsce

W Polsce weszły w życie nowe akty prawne zmieniające przepisy w obszarze koncesjonowania paliw ciekłych. Zmieniona została definicja paliw ciekłych oraz poszerzona grupa koncesjonowanych paliw ciekłych.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.