Najlepsi Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci w Niemczech 2020

W bieżącej edycji specjalnej Brand Eins/Theme nr 14 nasza firma otrzymała tytuł Najlepszego Doradcy Podatkowego i Biegłego Rewidenta 2020 w zakresie międzynarodowego doradztwa podatkowego oraz doradztwa w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to dla nas powód do dumy. Jak otrzymaliśmy to wyróżnienie?

WKilkakrotnie zostaliśmy rekomendowani w dwuetapowym badaniu i procesie oceny przeprowadzonym przez Brand Eins wśród ekspertów (doradców podatkowych i biegłych rewidentów) oraz klientów biznesowych i korporacyjnych (dyrektorów zarządzających, pracowników sektora finansowego firm). To motywuje nas do dalszego działania.

W listopadzie informowaliśmy również, że otrzymaliśmy ten prestiżowy tytuł Najlepszego Doradcy Podatkowego i Biegłego Rewidenta w dziedzinie międzynarodowego doradztwa podatkowego. Było to dla nas bardzo ważne wyróżnienie, ponieważ w tym rankingu profesjonaliści polecają profesjonalistów. Dzięki opiniom doradców podatkowych tytuł ten otrzymaliśmy w latach 2014, 2016, 2017, 2018 i 2019.