Najlepsi doradcy podatkowi i audytorzy w Niemcy 2021

W bieżącym wydaniu specjalnym magazynu Brand Eins nasza kancelaria została uznana za Najlepszych Doradców Podatkowych i Audytorów 2021 w segmentach: międzynarodowe doradztwo podatkowe, doradztwo gospodarcze, rachunkowość korporacyjna. To napawa nas dumą. Jak doszliśmy do tego zaszczytu? W badaniu przeprowadzonym przez Brand eins wśród ekspertów (doradców podatkowych i biegłych rewidentów) oraz klientów biznesowych i korporacyjnych (dyrektorzy zarządzający, pracownicy działów finansowych firm), zostaliśmy kilkukrotnie rekomendowani w dwuetapowym procesie badania i oceny. To zachęca nas do dalszej drogi. Dzięki opiniom doradców podatkowych zostaliśmy wyróżnieni w 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 roku.