Międzynarodowe zmiany w podatku VAT!

Dnia 01.01.2020 weszły w życie europejskie zmiany systemu podatku VAT (tzw. Quick Fixes). Nowe przepisy dotyczą następujących obszarów:

• Nowe wymogi dot. rejestracji na potrzeby wewnątrzwspólnotowe przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń

• Nowe obowiązki dokumentacyjne dla udowodnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy

• Magazyn Call-off-Stock

• Transakcje łańcuchowe

Warto pamiętać, że polskiemu ustawodawcy nie udało się na czas wprowadzić odpowiednich aktów prawnych do polskich przepisów. Polskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że do czasu wprowadzenia zmian w polskich przepisach polscy podatnicy będą mieli możliwość wyboru między stosowaniem poprzednich przepisów polskiego prawa lub nowymi przepisami dyrektywy (rozporządzenia). Jednakże wybór ten jest spójny.

Więcej informacji podajemy w naszym krótkim przewodniku.