Jak sprawnie wywiązać się z obowiązków wynikających z nałożenia mandatu za nieprawidłowości VAT w Polsce?

Zostałeś ukarany za nieprawidłowości w prowadzeniu rozliczeń VAT mandatem w Polsce? Nawet jeżeli uznajesz ten mandat, brak terminowego przeprowadzenia niezbędnych formalności może narazić Ciebie na dalsze kłopoty.

Jeśli jesteś zarejestrowanym polskim podatnikiem VAT i otrzymujesz pisma z polskiego Urzędu Skarbowego, aby uniknąć sankcji powinieneś na nie odpowiedzieć we wskazanym w piśmie terminie. Komunikacja z polskim Urzędem Skarbowym przebiega w języku polskim, dlatego rozumiemy, że może ona sprawiać trudności zagranicznym podmiotom. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania mandatowego wiąże się nie tylko z zapłatą kary, ale i też wypełnieniem odpowiedniej dokumentacji. Dodatkowo nałożenie mandatu karnego nie zwalnia z obowiązku dokonania poprawnego rozliczenia.

Możemy wesprzeć Ciebie w tej kwestii. W tym celu wyślij nam skan pisma otrzymanego z Urzędu Skarbowego, a my zrobimy resztę.